Så här kommer du i gång med skogsskattedeklarationen i god tid

När du börjar fylla i skogsdeklarationsblanketten i god tid före årsskiftet tackar du dig själv i februari! Du kan göra anteckningar i webbtjänsten när som helst och var som helst.

När du för in händelser hela året krävs det bara några klick för att sätta sista handen vid skogsskattedeklarationen och skicka iväg den.

Beskattningsavsnittet i vår webbtjänst är planerat så att det ska vara så enkelt och behändigt som möjligt för dig att göra skogsskattedeklarationen. Du får detaljerade instruktioner steg för steg om hur uppgifterna ska föras in. Skogsavgifter som UPM har betalat och skogsvårdsarbeten som vi har fakturerat förs in automatiskt i tjänsten.

Från uppgifterna för föregående skatteår flyttar du enkelt gamla avskrivningar, utgiftsreserveringar och eventuella skogsavdrag till den nya skattedeklarationen om du använde vår tjänst redan när du gjorde skattedeklarationen för skatteåret 2020.

Så här kommer du i gång med skogsskattedeklarationen i webbtjänsten:

  • För in uppgifter om resor i anslutning till skogsbruket.
  • Ta bilder av dina kvitton och anteckna utgifterna som hänför sig till skogsbruket, till exempel vägavgifter, avgifter för prenumeration på facktidskrifter som gäller skogsbruk och skogsförsäkringsavgifter.
  • Kom också ihåg att anteckna kostnader för skogsvårdsåtgärder.
  • Beakta att till exempel kostnaderna för bygge av skogsväg och maskiner som sannolikt används i mer än tre år dras av som avskrivningar. Det finns separata funktioner i tjänsten för att göra avskrivningar.
  • Det är också bra att anteckna inkomster från skogsbruket i god tid före årsskiftet.

Om du ännu inte har registrerat dig som användare av webbtjänsten gör du det här!

En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer