Skogen ger grunden för landets välfärd, påminner Johan

05/03/2023 12:37:20

Skogskundansvarige Johan Hertsbacka har trivts i skogen sedan han var barn. Barndomsminnen kommer fram när han får gallra ur samma figur som han var med och planterade som barn. Johan är tvåspråkig, så du kan även göra affärer med honom på svenska. Johan hjälper till med skogsskötsel och virkeshandel i Kaskö och Närpes. Läs Johans presentation!

Vem är du?

Jag är född, uppväxt och bor i Rangsby i västra Närpes. Till familjen hör frun och två barn samt en korthårig tax och en katt.

Hur blev du skogskundansvarig?

Efter att ha arbetat som privatföretagare inom skogsbranschen främst med planeringar av avverkningar beslöt jag mig för att anta utmaningen, som ny skogskundsansvarig i Närpes.

Vad betyder skogen för dig?

Skogen betyder mycket för mig ännu idag. Redan som liten trivdes jag i skogen då jag orienterade. Skogen har gett och ger fortsättningsvis grunden för landets välstånd.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Från morgonen jobbar jag främst på kontoret med diverse kontorsarbeten, mot eftermiddagen blir det ofta terrängbesök med någon markägare.

Hur syns ansvarsfullt skogsbruk i ditt dagliga arbete?

Det syns på många olika sätt och vis. Några exempel är att vi lämnar speciella livsmiljöer såsom gölar och naturliga rännilar i sitt naturliga tillstånd i alla skeden av arbeten i skogen. Även lämnandet av hålträd och förmurknade stammar kan ses, som ett annat exempel på ett hållbart skogsbruk.

Äger du själv skog?

Jag driver ett jordbruk med därtillhörande skogsbruk. Jag utför planteringar och röjningar själv, men låter entreprenörer ta hand om avverkningar och markberedningar.

Vad är ditt motto?

En skött skog är en växande skog!

Vad är ditt bästa minne från skogen?

När man som liten var med och kalhögg något område och sedan planterade det. Minnen väcks nu då man kan gallra det, som man själv varit med om att förnya.

Vad gör du på din fritid?

Familjemedlemmarna är aktiva inom olika idrotter. Alla fyra skidar och orienterar, dessutom spelar sonen även fotboll. Vi tillbringar således mycket tid i skogen, både på vintern och sommaren, på vintern med skidor och på sommaren med karta och kompass i handen.

Vilka är dina skogsvårdstips?

Kom ihåg att besöka den egna skogen regelbundet. Se till att skogsvårdsarbeten utförs inom rätt tid, speciellt viktigt är det att gallringarna utföres i tid. Med en god skötsel får man en växande skog, som ger ekonomisk avkastning i framtiden.

 

Ta kontakt!

Hertsbacka Johan
Skogskundansvarig

Hertsbacka Johan

Läs mer
 

Skogen är den bästa möjliga arbetsplatsen för Kati
Aktuellt | 03/08/2023 13:10:46 | 2 min

Skogen är den bästa möjliga arbetsplatsen för Kati

Läs mer
Intresset för skogsbranschen väcktes redan som liten pojke för Mathias
Aktuellt | 12/07/2022 08:12:41 | 3 min

Intresset för skogsbranschen väcktes redan som liten pojke för Mathias

Läs mer