Skogsgödsling är en lönsam investering

När skogen gödslas ökar trädbeståndets tillväxt. Träden blir snabbare grova. Andelen värdefulla stockträd ökar och träden kan avverkas många år tidigare. Skogsbrukets lönsamhet förbättras i och med att skogsägaren får inkomster tidigare och värdet på virket som säljs stiger.

​Träden behöver näringsämnen i tillräcklig mängd och i rätt proportion. På momarker begränsas tillväxten närmast av kvävebrist, på torvmarker av bristen på fosfor, kalium och mikronäringsämnen såsom bor. Genom att säkerställa näringsbalansen ökar både avkastningen från skogen och skogsbrukets lönsamhet. En enda gödsling kan leda till en merintäkt på hundratals euro per hektar.

Borbristen orsakar tillväxtstörningar och fel på träden både på mineral- och torvjordar.
Ett tecken på näringsbrist är bland annat att träden har fler än en topp. Då uppstår s.k. sprötkvistar som försämrar uttaget av och kvaliteten på sågstockarna.

Vi gödslar årligen cirka 10 000 hektar skog som ägs av bolaget eller dess skogsservicekunder. För gödsling av torvmarker använder vi granulerad skogsaska. Det långsamt lösliga askgödslingsmedlet återställer näringsbalansen i skogen i upp till 50 år. Med askgödsling får man beroende på torvmark en tillväxt på 30–80 kubikmeter per hektar under de följande 20 åren.

Bekanta dig med vår gödslingstjänst och diskutera gödslingsbehoven i din skog med vår skogskundsansvarige. Han/hon kan ge dig goda råd om de bästa förutsättningarna för skogens hälsa och tillväxt.

 

Läs mer om UPM:s tjänst Skogsgödsling

UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer
Varför lönar det sig att gödsla skogen?
Artikel | 4 min

Varför lönar det sig att gödsla skogen?

Läs mer
Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen
Artikel | 4 min

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Läs mer
En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde
Artikel | 1 min

En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

Läs mer