Metsänlannoitus on kannattava investointi

Metsän lannoittaminen lisää puuston kasvua. Puut järeytyvät nopeammin. Arvokkaan tukkipuun osuus nousee ja puut voidaan hakata useita vuosia aikaisemmin. Tulojen aikaistuminen ja myytävän puun arvon nousu parantavat metsätalouden kannattavuutta.

Puut tarvitsevat ravinteita riittävästi ja oikeassa suhteessa. Kangasmailla kasvua rajoittaa lähinnä typen puute, turvemailla fosforin, kaliumin ja hivenravinteiden, kuten boorin puute. Ravinnetasapainosta huolehtiminen lisää metsän tuottoa ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Yksi lannoituskerta voi tuoda satojen eurojen lisätuoton hehtaarille.

Boorin puutos aiheuttaa kasvuhäiriöitä ja vikoja puihin sekä kivennäis- että turvemailla.
Ravinnepuutos näkyy muun muassa monilatvaisuutena. Monilatvaisuudesta syntyy ns. poikaoksia, jotka heikentävät sahatukin kertymää ja laatua.

Lannoitamme vuosittain noin 10 000 hehtaaria yhtiön omia ja asiakkaidemme metsiä. Turvamaiden lannoitukseen käytämme rakeistettua metsätuhkaa. Hidasliukoinen tuhkalannoite korjaa metsän ravinnetasapainoa jopa 30 vuoden ajan. Turvemaakohteesta riippuen tuhkalannoitus lisää puuston kasvua 30-80 kuutiometrin hehtaaria kohti seuraavan 20 vuoden aikana.

Tutustu lannoituspalveluumme ja keskustele metsäsi lannoitustarpeesta metsäasiakasvastaavamme kanssa. Hän neuvoo mielellään, miten voit parhaiten edistää metsäsi terveyttä ja kasvua.

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?
Artikkeli | 4 min

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lue lisää
Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella
Artikkeli | 4 min

Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää