Så här förebygger du skador som orsakas av en skogsbrand – checklista med tre punkter

Förutom att en skogsbrand orsakar skador kan den också leda till överraskande kostnader för skogsägaren. Checklistan med tre punkter hjälper dig att förebygga skador som orsakas av en skogsbrand. Läs också vad du ska göra om du upptäcker en skogsbrand.

I värsta fall kan skogsbranden ödelägga hela skogen. Efterbevakningen efter branden kan också blir dyr för skogsägaren. I de flesta fall uppstår en brand till exempel av öppen eld eller en cigarett. Bränder kan också förorsakas av blixtnedslag.

Förbered dig på skogsbränder med hjälp av en checklista med tre punkter som har utarbetats av utvecklingschefen inom skogsvård vid UPM Skog, Heli Viiri.

1. Kom ihåg skogsvård och avverkningar

God skogsvård förhindrar skador som orsakas av skogsbränder. Gallringar och avverkningar som utförts i tid minskar risken för skogsbränder och skador. Beståndsfigurer av olika ålder bidrar till att skogsbranden inte sprider sig så lätt. En förnyelseyta kan till exempel stoppa spridningen av en skogsbrand.

I alltför täta skogar sprids elden lättare. Även torra, döda träd ökar sannolikheten för att elden sprider sig. Därför minskar risken för skogsbrand också om hyggesresterna tas tillvara.

2. Håll skogsvägarna i skick

Ett tätt nät av skogsvägar som är i gott skick minskar skadorna vid en skogsbrand. Om skogsvägen klarar av virkestransporter kan även brandbilar vid behov ta sig till platsen.

Se till att skogsvägarna är i skick:

  •  Utför de årliga underhållsåtgärderna.
  • Kontrollera att diken och vägtrummor inte är tilltäppta. Om de täpps till kan vattnet förstöra vägen.
  • Vid behov får du hjälp med att anlägga en ny skogsväg.

3. Kom ihåg en försäkring

Du kan skydda dig mot skogsbränder genom att försäkra skogen. Försäkringen kan också ersätta andra kostnader vid sidan om brandskador.

Kommunen sköter den första släckningsinsatsen, men skogsägaren ansvarar för efterbevakningen. Om brandområdena är stora kan det bli dyrt för en skogsägare som inte har försäkring. Försäkringsavgiften kan dras av i skogsbeskattningen.

 

Hur går man till väga vid en överraskande brand?

Allt är inte förlorat även om en skogsbrand trots försiktighetsåtgärder förstör din skog. Först ska du ta reda på skadans omfattning.

Vi kan hjälpa dig med detta. Vid behov kan din skogskundansvariga bedöma skadorna även för försäkringsbolaget. Den skogskundansvariga kan bedöma följande:

  • Kan virket ännu användas?
  • Är det klokt att göra en avverkning?
  • Vad ska man göra med de skadade träden?
  • Är skadorna så omfattande att det är bäst att ansöka om att området blir skyddsobjekt inom ramen för Metsoprogrammet, vilket betyder att skogsägaren får ersättning för skyddet?
  • Bör skyddet i så fall vara tillfälligt eller permanent?

Ta kontakt!

Förbered dig på skogsbränder redan på förhand. Kontakta din skogskundansvariga och ta reda på situationen i din skog.

Vi hjälper dig att sköta skogsvårdsarbetena och avverkningarna i tid, vilket skyddar din skog mot skador som orsakas av en skogsbrand.

 

Sök kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

 

 
Hur går man till väga vid en överraskande snöskada? - Läs expertens tips!
Artikel | 3 min

Hur går man till väga vid en överraskande snöskada? - Läs expertens tips!

Läs mer
Hur vet du om granbarkborren bor i din skog? Läs våra tips!
Artikel | 3 min

Hur vet du om granbarkborren bor i din skog? Läs våra tips!

Läs mer
Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum
Artikel | 4 min

Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum

Läs mer