Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Gödsling med helikopter är ett snabbt och effektivt sätt att förbättra skogens tillväxt. Kostnadseffektiva gemensamma gödslingar görs hela tiden både som flyg- och markspridningar

Markenheten bistår helikoptern genom att fylla spridningsanordningen och sköta underhållsåtgärderna.

Gödsling är ett bra sätt att få ökad avkastning från skogen. Enligt UPM Skogs skogsvårdschef Jyri Schildt är det ofta antingen UPM:s gödsling i bolagets skogar eller en enskild skogsägares projekt som ger upphov till gruppgödslingar. UPM Skog ger ofta även andra skogsägare i området möjlighet att delta i en gemensam gödsling. Ett sådant projekt blir kostnadseffektivt för alla.

Beroende på projektet sprids gödslingsmedlet antingen som flygspridning med helikopter eller som markspridning med skogstraktor.

Gödsling med helikopter är ett snabbt och effektivt sätt att sköta gödslingen när gödslingsprojektet är tillräckligt omfattande och det finns en lämplig flygplats i området, säger Schildt.

Om du har ett område som behöver gödslas kan du vända dig till UPM:s skogskundansvariga och höra dig för om gemensamma gödslingar. Du får hjälp med att välja lämplig gödslingsmetod och information om eventuella gemensamma projekt.

Inga körstråk vid flyggödsling

Flyggödsling lämpar sig för många ställen och även för sådana marker som inte tål markspridning antingen på grund av menföre eller markens dåliga bärförmåga. Med helikopter lyckas spridningen i granskogar även när marken inte är frusen. Flyggödsling kräver inte heller körstråk. Detta är en fördel särskilt i skogar som ännu inte gallrats.

Gödslingsoperationen kräver förutom en helikopter även en markenhet, dvs. en lastbil som bistår helikoptern genom att fylla spridningsanordningen och sköta underhållsåtgärderna. Gödslingslagret är samtidigt flygplatsen där helikoptern hämtar spridningstrattarna och vid behov fyller på bränsle. En bra flygplats planeras så nära området som gödslas som möjligt. Avståndet mellan flygplatsen och området som gödslas är vanligen högst 1,5–2 kilometer.

”Med helikopter går det att sprida både kemiska gödslingsmedel och aska. Lönsamheten påverkas av flygplatsens läge och flygavstånden. Den skogskundansvariga i området beräknar kostnaderna för projektet. Skogsägaren får tillbaka gödslingsinvesteringen i form av ökad avkastning från skogen”, påminner Schildt.

 
 

GPS-styrningen säkerställer att de planerade skogsfigurerna gödslas.

Gödsling som utförs med helikopter är snabb och effektiv

I Finland utförs UPM Skogs flyggödslingar av bolagets långvariga samarbetspartner, nyckelföretagaren RV-Hänninen Oy. Enligt VD Matias Kauppinen sköter företaget planeringen av helikoptergödslingen, transporterna, spridningen, meddelandena till kunderna och vintertid till exempel plogningar. 

Flyggödslingen är så effektiv att även en omfattande gödsling kan göras på några timmar. Eftersom många skogsägare vill följa den ovanliga arbetsmetoden gör vi vårt bästa för att meddela tidpunkten för gödslingen en eller två veckor på förhand, säger Kauppinen.

Flyggödsling är emellertid en väderkänslig åtgärd. Hård vind försvårar träffsäkerheten och regn stör spridningen av gödslingsmedlet. Därför kan tidtabellen för flyggödslingen ändra till och med snabbt om vädret kräver det.

En gemensam gödsling ökar tillväxten på ett kostnadseffektivt sätt

Vid flyggödsling sörjer GPS-styrningen för att de planerade figurerna gödslas. Systemet säkerställer tillräckliga skyddszoner till exempel i närheten av vattendrag eller naturobjekt.

”På flygkartan sparas helikopterns flygrutt som visar de gödslade områdena.  Kunden får kartan när uppdraget är utfört”, säger Kauppinen.

Fördelen med gemensamma gödslingar är att det egna området inte behöver vara så stort om totalprojektet är lönsamt.

”Ju fler skogsägare som deltar i det gemensamma projektet, desto lönsammare blir gödslingen. Alla parter drar nytta av kostnadseffektiviteten i ett stort och centraliserat projekt. Den största nyttan är ändå att skogens tillväxt ökar och skogsägaren får större avkastning”, betonar Schildt.

 

 

Varför lönar det sig att gödsla skogen?
Artikel | 4 min

Varför lönar det sig att gödsla skogen?

Läs mer
Skogsgödsling är en lönsam investering
Artikel | 1 min

Skogsgödsling är en lönsam investering

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer