Metsän tuotto kasvuun helikopterilannoituksella

Helikopterilannoitus on nopea ja tehokas tapa parantaa metsän kasvua. Kustannustehokkaita yhteislannoituksia toteutetaan jatkuvasti sekä lentolevityksinä että maalevityksinä.

Maayksikkö avustaa helikopteria levityslaitteen täyttämisessä ja huoltotoimissa.

Lannoitus on hyvä tapa nostaa metsän tuottoa

UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivolan mukaan ryhmälannoitukset lähtevät usein liikkeelle joko UPM:n omien metsien lannoituksesta tai yksittäisen metsänomistajan hankkeesta. Usein UPM Metsä tarjoaa mahdollisuutta yhteislannoitukseen alueen muillekin metsänomistajille, jolloin hankkeesta saadaan kaikkien kannalta kustannustehokas.

Hankkeesta riippuen lannoitteen levitys tehdään joko helikopterilla lentolevityksenä tai metsätraktorilla maalevityksenä.

Helikopterilannoitus on nopea ja tehokas tapa hoitaa lannoitus silloin, kun lannoitushankkeesta saadaan riittävän suuri ja alueelta löytyy sopiva lentopaikka, Kaivola toteaa.

Jos sinulla on mielessäsi lannoitusta vaativa alue, voit kysyä yhteislannoituksista UPM:n metsäasiakasvastaavalta. Hän auttaa sopivan lannoitusmenetelmän valinnassa ja selvittää mahdollisuudet yhteishankkeisiin.

Lentolannoitus onnistuu ilman ajouria

Lentolannoitus sopii moneen kohteeseen ja hyvin myös sellaisille maille, jotka kestävät heikosti maalannoitusta joko kelirikon tai heikosti kantavan maapohjan vuoksi. Helikopterilla levitys onnistuu kuusikoissa myös sulan maan aikana. Lentolannoitus ei myöskään vaadi ajouria. Tästä on erityisesti hyötyä kohteissa, joissa harvennus on vasta edessä.

Lannoitusoperaatio tarvitsee helikopterin lisäksi maayksikön eli kuorma-auton, joka avustaa helikopteria levityslaitteen täyttämisessä ja huoltotoimissa. Lannoitevarasto toimii samalla myös lentopaikkana, josta helikopteri noutaa levityssuppilot ja tarvittaessa tankkaa lisää polttoainetta. Hyvä lentopaikka suunnitellaan mahdollisimman lähelle levityskohdetta. Etäisyyttä lentopaikan ja levityskohteen välillä on tavallisesti enintään 1,5-2 kilometriä.

"Helikopterilla voi levittää niin kemiallisia kuin tuhkalannoitteitakin. Kannattavuuteen vaikuttavat lentopaikan sijainti ja lentomatkat. Paikallinen metsäasiakasvastaava selvittää hankkeen kustannukset. Lannoitusinvestointi maksaa itsensä takaisin parempana metsän tuottona", Kaivola muistuttaa.

 
 

GPS-ohjaus huolehtii siitä, että lannoite leviää suunnitelluille metsäkuvioille.

Helikopterin tekemä lannoitus on nopeaa ja tehokasta

Suomessa UPM Metsän lentolannoitukset toteuttaa pitkäaikainen yhteistyökumppani, avainyrittäjä RV-Hänninen Oy. Risto Hännisen mukaan he hoitavat helikopterilannoituksen suunnittelun, kuljetukset, levityksen, ilmoitukset asiakkaille ja talviaikaan esimerkiksi auraukset. 

Lentolannoitus on niin tehokasta, että laajakin lannoitus voi kestää vain muutamia tunteja. Koska monet metsänomistajat haluavat seurata poikkeuksellista työmenetelmää, pyrimme ilmoittamaan lentoajankohdan viikkoa tai kahta aiemmin, Kauppinen kertoo.

Lentolannoitus on kuitenkin sääherkkä laji. Kova tuuli häiritsee osumatarkkuutta ja vesisade lannoitteen leviämistä. Niinpä lentolannoituksen aikataulu voi muuttua nopeastikin sään niin vaatiessa.

Yhteislannoitus parantaa kasvua kustannustehokkaasti

Vesistöjen tai luontokohteiden läheisyydessä lentoreitin hyvä ennakkosuunnittelu ja järjestelmä yhdessä huolehtivat riittävistä suojavyöhykkeistä. Lentolevityksessä GPS-ohjaus huolehtii siitä, että lannoite leviää vain suunnitelluile metsäkuvioille.

"Lentokarttaan tallentuu helikopterin lentoreitti, josta näkee minne lannoitetta on levitetty. Kun tehtävä on suoritettu, asiakas saa kartan itselleen", Kauppinen kertoo.

Yhteislannoituksissa on se hyvä puoli, että oman alueen ei tarvitse olla suuren suuri, mikäli kokonaishankkeesta saadaan kannattava. Helikopterilla tehtvän kokonaishankkeen tulisi olla vähintään 10 hehtaarin kokoinen, jotta se on järkevä.

"Mitä useampi metsänomistaja lähtee mukaan yhteishankkeeseen, sitä kannattavampi lannoituksesta saadaan. Kaikki osapuolet hyötyvät ison ja keskitetyn hankkeen kustannustehokkuudesta. Suurin hyöty tulee kuitenkin parantuneena metsän kasvuna ja tuottona metsänomistajalle", Kaivola korostaa.

 

 
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Miksi metsää kannattaa lannoittaa?
Artikkeli | 4 min

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lue lisää
Metsänlannoitus on kannattava investointi
Artikkeli | 1 min

Metsänlannoitus on kannattava investointi

Lue lisää