I egenskap av vår partner får du kostnadsfri bekämpning av rotticka

Rottickan förorsakar betydande skador i finländska skogar. I egenskap av vår partnerskapskund får du nu en ny förmån. Vi erbjuder dig kostnadsfri bekämpning av rotticka i samband med avverkning.

På barrträdets nyavverkade stubbe sprutar man växtskyddsmedel som innehåller blå färg för att man ska kunna se att stubbytan behandlats tillräckligt.

Enligt skogsskadelagen är bekämpning av rotticka obligatorisk i avverkningar som sker sommartid inom riskområden för rottickans spridning. Bekämpning av rotticka ska göras omedelbart när trädet avverkas. Den kan inte göras i efterhand.

För våra partnerskapskunder är nu bekämpningen av rotticka kostnadsfri i samband med avverkning. Förmånen gäller tills vidare.
- Vi vill erbjuda våra partners ännu bättre förmåner och underlätta virkeshandeln. I en virkesaffär kan förmånen vara värd upp till några hundra euro, säger virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen.

Rottickan bekämpas genom att man i samband med avverkning sprutar växtskyddsmedel på barrträdens nyavverkade stubbyta. Det förhindrar de skadliga sporerna från att tränga in i stubben och rötterna. Om rottickan får fäste i ett träd, förstör den trädets värdefullaste rotdel. Till sist kan trädet dö.

Rottickan förorsakar årligen en ekonomisk förlust på tiotals miljoner euro i de finländska skogarna. Enligt skogsskadelagen är förhindrande av rottickans utbredning obligatorisk inom riskområdena i mellersta och södra Finland.

 

Foto: Metsäteho

 

 

Läs mer om virkeshandel

UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
Virkesaffären är skogsägarens lönedag
Artikel | 11/17/2017 11:23:18 | 5 min

Virkesaffären är skogsägarens lönedag

Läs mer
Våra partner får förmåner med ett värde i pengar
Artikel | 11/15/2017 09:36:22 | 1 min

Våra partner får förmåner med ett värde i pengar

Läs mer
Är du redo att bli partner?
Artikel | 1 min

Är du redo att bli partner?

Läs mer
Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen
Artikel | 2 min

Hur säkerställer jag det bästa priset i en virkesaffär? Så här fungerar prisgarantiförmånen

Läs mer
Varför lönar det sig att bli UPM Partner?
Artikel | 1 min

Varför lönar det sig att bli UPM Partner?

Läs mer