Hur kan jag förenkla min skogsskattedeklaration?

Det är förvånansvärt mödosamt och tidskrävande att fylla i skogsskattedeklarationen. Det kan kännas arbetsamt att leta efter och arkivera kvitton. Det kan också ha införts förändringar i beskattningen som måste tas i beaktande. När du använder vår skogsskattetjänst sköter en professionell bokförare allting åt dig.

Skogsskattetjänsten sparar tid

Skatteförvaltningen har ett årligt återkommande intresse för vad som händer i din skog. Intäkter från virkesförsäljning, mervärdesskatt, försäkringsersättningar och skogsavdragsgrunden är bara några exempel på information som skatteförvaltningen vill ha.

1. En expert fyller i blanketterna åt dig.

Det krävs noggrannhet för att fylla i skogsbrukets skattedeklaration. När du använder vår skogsskattetjänst behöver du inte göra invecklade beräkningar eller slösa tid på att krångla med kvitton. När du till exempel gör virkesaffärer eller får försäkringsersättning kan du skicka kvitton och anteckningar till bokföringsbyrån. När skatteåret avslutats upprättar bokföraren skogsbrukets skattedeklaration inom utsatt tid. Det kan vara en stor lättnad, särskilt om du inte har transaktioner i skogsbruket varje år och måste försöka komma ihåg vad som hände. Du behöver inte själv fundera på vilken information och vilka verifikat som krävs.

2. Vi arkiverar kvitton och anteckningar elektroniskt.

Det är ofta arbetskrävande att spara kvitton och anteckningar och de kan förkomma. Med vår skogsskattetjänst kan du skicka kvitton och anteckningar direkt till bokföringsbyrån. De kan skickas till bokföringsbyrån antingen med post eller som mobiltelefonsbild med e-post. Bokföringsbyrån arkiverar och sparar dokumenten för din räkning. Vid behov kan du begära ut dem i elektronisk form, om skatteförvaltningen till exempel skulle begära verifikat för granskning av skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kräver att kvitton sparas i sex år efter avlutat skatteår.

3. Du får säkert de besparingar som du är berättigad till.

Det kan införas förändringar i beskattningen. Med vår skogsskattetjänst ser bokföringsexperten till att skogsbrukets skattedeklaration utförs korrekt enligt de senaste riktlinjerna. Experten säkerställer samtidigt att i skattedeklarationen beaktats de avdrag, reserveringar och avskrivningar som du har tillgång till. På detta sätt kommer du med säkerhet att utnyttja de skatteinbesparingar som du är berättigad till. Du kan spara betydande belopp.

 

Det är förmånligt att använda skogsskattetjänsten

Kostnaderna för skogsskattetjänsten är avdragsgilla i beskattningen. Priset för vår skogsskattetjänst är 135 euro per år. Den innehåller tio verifikat för skogsbruket.

Exempel:

Skogsägaren har verifikat från skogsförsäkringsavgifter, vägenhetsavgifter och utförda skogsvårdsarbeten. Ägaren har även virkeshandelsverifikat från skogsbetalningar. Sammanlagt är de 10 stycken.

Skogsskattetjänsten kostar 135 euro utan mervärdesskatt. Efter skatteavdraget är skogsägarens kostnader för skogsskattetjänsten cirka 95 euro.

 

 

 

 

Läs mer om vår skogsskattetjänst

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter
Artikel | 5 min

Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter

Läs mer