Hur går man till väga vid en överraskande snöskada? - Läs expertens tips!

Snömängden i träden ökar av snöfallet och av att det är växelvis köld och blidväder. Grenar och toppar bryts av och till och med hela träd välter på grund av den tunga och våta snön. Den hårda vinden bidrar till att det uppstår skador. Läs expertens tips!

Alla trädslag klarar inte av snöbördan lika bra. Tallen böjer sig knappt alls under tyngden av snön utan dess stam går av. På granarnas kvistar fördelas snön jämnt och därför är det vanligen toppen som går av på granar. När marken är tjälfri kan snön och vinden emellertid få även stora granar att välta. Unga björkstammar böjer sig under snön ända ner till snödrivorna, men en del av dem rätar upp sig på nytt efter vintern. Snöskadorna kan ofta bedömas först på våren.

Kontrollera trädkronorna

I skogen ska man särskilt kontrollera trädkronorna. Det kan fattas till exempel 5–10 meter av trädtoppen som har fallit till marken.

Om trädkronan har brutits av störs tillväxten, trädet kan torka ut eller börja murkna från toppen till roten. Mest känsliga för snöskador är skogar som vuxit alltför tätt och nyss gallrade skogar.

- På grövre timmer kan det bildas en ny topp, men mindre träd kan torka ut och dö på några år,  säger UPM Skogs virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen.

Skadade träd drabbas också lättare av svamp- och insektskador. Om det finns ett stort antal skadade träd kräver lagen om bekämpning av skogsskador att dessa träd transporteras bort ur skogen inom fastställda tider.

Ta kontakt om du upptäcker snöskador

Om du hittar snöskador i din skog ska du så fort som möjligt kontakta din skogskundansvariga som ger dig råd och bland annat kan bedöma följande:

  • Hur omfattande snöskadorna är och om de skadade träden bör fällas.
  • Hurdan avverkning som bör göras.
  • Om endast de skadade träden ska fällas eller om skadorna är så omfattande att hela det skadade området bör förnyas.

Ta snabbt tillvara träden

Om skadorna är omfattande är det bäst att ta träden tillvara så fort som möjligt. Då får du värdefullt virke.

- Om trädet torkar ut och dör rasar dess förädlingsvärde. Snabb drivning förebygger också insektskador. När vi planerar våra drivningsprogram strävar vi särskilt efter att beakta våra partnerkunders skadade skogar, säger Kärkkäinen.

Om skogen är försäkrad kan skogsägaren få ersättning för snöskador. Den skogskundansvariga kan ge en bedömning av skadorna för försäkringsbolaget.

- Tveka inte att kontakta din skogskundansvariga. Kom också ihåg att skogsvårdsarbeten och avverkningar som görs i rätt tid förebygger snöskador. Vi hjälper dig i alla frågor som gäller skogen.

 

 
 

Läs mer om vad som är aktuellt i skogen under våren

Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum
Artikel | 05/30/2018 08:57:45 | 4 min

Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum

Läs mer
Hur vet du om granbarkborren bor i din skog? Läs våra tips!
Artikel | 3 min

Hur vet du om granbarkborren bor i din skog? Läs våra tips!

Läs mer
Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum
Artikel | 4 min

Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum

Läs mer
Du kan få ersättning för älgskador i plantskogen
Artikel | 3 min

Du kan få ersättning för älgskador i plantskogen

Läs mer