Metsätilan sukupolvenvaihdos - ydinkysymykset

Valtaosalla metsätiloja omistus siirtyy perheen tai suvun sisällä. Kun on aika siirtää metsäomaisuus seuraavalle sukupolvelle voi mielessä olla monia kysymyksiä. Kuinka aloittaa? Millaisia vaihtoehtoja on? Mistä saan apua sukupolvenvaihdokseen?

Olen perimässä metsätilaa. Mitä minun tulee ottaa huomioon?

Metsätilan sukupolvenvaihdokseen liittyy sekä taloudellisia kysymyksiä että monipuolista juridiikkaa. Jokainen sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma, jonka yhteydessä on tapauskohtaisesti mietittävä parhaiten sopivat menettelytavat. Parhaan avun saat käyttämällä UPM:n asiantuntijaa, joka hallitsee vero- ja lakikysymykset sekä metsätalouden.

Miten sukupolvenvaihdos alkaa?

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa asiantuntijan kanssa. Alkuvaiheessa kartoitetaan tilanne, mitkä ovat luopujan ja jatkajan sekä muiden perheenjäsenten toiveet, tarpeet ja mahdollisuudet sukupolvenvaihdoksen suhteen. Alussa myös arvioidaan järjesteltävä omaisuus. Näiden tietojen pohjalta asiantuntija kertoo eri vaihtoehdot sekä niiden veroja muut seuraamukset. UPM Laki- ja asiantuntijapalvelusta saa apua sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja omistajanvaihdokseen on?

Metsätilan omistajanvaihdos voidaan luopujan elinaikana toteuttaa kaupalla, lahjalla tai lahjanluonteisella kaupalla. Normaalissa kaupassa kauppahinta on yli ¾ käyvästä arvosta. Lahjanluonteisessa kaupassa se on enintään tai alle ¾, jolloin käyvän arvon ja kauppahinnan erotus katsotaan lahjaksi, josta määrätään maksettavaksi lahjavero. Mikäli omistajanvaihdosta ei toteuteta elinaikana, voi metsänomistaja määrätä omaisuutensa jakautumisesta ja saajista testamentilla.

Miten varmistaa osapuolten tasapuolinen kohtelu?

Mahdollista on esimerkiksi myydä metsätila yhdelle lapselle lahjanluonteisella kaupalla ja lahjoittaa kauppahintaa muille lapsille tai luovuttaa metsätila yhdelle ja yhtä aikaa muuta samanarvoista omaisuutta muille lapsille. Tasapuolisuus toteutuu, minkä lisäksi vältytään tilan pirstomiselta ja yhteisomistuksen haasteilta. Yhdelle perilliselle elinaikana annettu lahja voidaan myös määrätä ennakkoperinnöksi tai tehdä jakoa tasoittavia määräyksiä testamentilla.

Mitä hyötyä tai haittaa on hallintaoikeuden pidättämisestä luopujalle?

Hallintaoikeus pidätetään luopujalle yleensä silloin, kun metsätila lahjoitetaan. Tällöin metsätilan tuotto kuuluu lahjanantajalle koko hallintaoikeuden ajalta. Lahjansaajalle puolestaan määräytyy pienempi lahjavero. Kannattaa huomata, että metsävähennystä ei voida tehdä tänä aikana, koska omistus- ja hallintaoikeus on eri henkilöillä. Elinikäinen hallintaoikeus voi aiheuttaa haasteita metsän hoidossa siinä tilanteessa, jos haltijan oma toimintakyky heikkenee. Suositeltavampaa onkin pidättää metsätilaan määräaikainen hallintaoikeus.

Siirtyykö käyttämätön metsävähennysoikeus luopujalta uudelle omistajalle?

Siirtyy, mikäli metsätila luovutetaan vastikkeetta eli tila lahjoitetaan tai se siirtyy perintönä. Jos luopuja lahjoittaa vain osan metsistä tai metsätila myydään lahjanluonteisella kaupalla, jatkajalle siirtyy osa käyttämättä olevasta metsävähennyksestä. Kaupan yhteydessä ostaja saa uutta metsävähennysoikeutta 60 prosenttia metsän hankintamenosta.

Kannattaako yhteismetsää harkita?

Metsätilan liittäminen yhteismetsään voi olla erinomainen ratkaisu. Yhteismetsäosuuksia voidaan lahjoittaa nuoremmalle polvelle tasapuolisesti ja jakaa perinnönjaossa tiloja pirstomatta. Samoin yhteismetsä voi olla ratkaisu kuolinpesille ja yhtymille, joissa yhteisten asioiden hoitaminen ja päätöksenteko koetaan vaikeaksi. Kaukana metsätiloistaan asuvalle yhteismetsä voi myös tuoda kaivattua vaivattomuutta ja helppoutta.

Tutustu UPM Yhteismetsään

Miten saan apua?

Jos edessä oleva metsätilan sukupolvenvaihdos mietityttää, ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaamme. Helpoiten sukupolvenvaihdos onnistuu UPM Sukupolvenvaihdos -palvelun avulla.

Hae metsäasiakasvastaavan yhteystietoja

 

Tutustu tarkemmin UPM Sukupolvenvaihdos -palveluumme

UPM Sukupolvenvaihdos

UPM Sukupolvenvaihdos

Lue lisää
Yhteismetsä hyvä vaihtoehto sukupolvenvaihdoksiin ja perikunnille
Blogi | 3 min

Yhteismetsä hyvä vaihtoehto sukupolvenvaihdoksiin ja perikunnille

Lue lisää
Näin metsätilan sukupolvenvaihdos etenee - katso webinaaritallenne
Artikkeli

Näin metsätilan sukupolvenvaihdos etenee - katso webinaaritallenne

Lue lisää
Molempi parempi – tarkoituksenmukaisuus ratkaisee
Blogi | 3 min

Molempi parempi – tarkoituksenmukaisuus ratkaisee

Lue lisää