Ge respons för att utveckla vår verksamhet

Genom att svara på frågorna vi ställer efter virkesaffärer och skogsvårdsarbeten påverkar du utvecklingen av vår verksamhet.

Våra skogskundansvariga är i daglig kontakt med många skogsägare: de diskuterar möjligheter till virkeshandel, ingår avtal om skogsvårdsarbeten, går igenom avtalade och utförda arbeten samt skogsbruksplaner. Under dessa möten prövas både vår skogskunskap och vår kundservice: motsvarar verksamheten kundens förväntningar?

 

För att kunna mäta hur vi lyckas i vår verksamhet skickar vi en sms-enkät till våra avtalskunder efter att avtalet har undertecknats och arbetena utförts. Dessa svar avslöjar genast både framgångar och misslyckanden och fungerar som grund för utvecklingen av vår verksamhet, på samma sätt som den mera omfattande e-postenkäten som vi skickar ut regelbundet.


När du nästa gång får en sms- och e-postenkät från oss: besvara den och berätta vad du tycker! Vi hanterar all respons konfidentiellt.

 

Kontrollera också gärna att dina kontaktuppgifter är korrekta i vårt register nästa gång du diskuterar med din skogskundansvariga. Tillsammans kan vi utveckla vår verksamhet och betjäna dig på det sätt du önskar.

 


Du kan också ge respons och meddela nya kontaktuppgifter elektroniskt


 
En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer