Fyra saker att komma ihåg när du skaffar en julgran

Vilken slags julgran är bäst? Hur får jag granen att hållas vacker? Vi har sammanställt en minneslista för alla som ska skaffa en julgran.

Var skaffar jag julgranen?

Att fälla en gran hör inte till allemansrätten. Kom därför ihåg att be skogsägaren om lov.

I norra Finland kan man hämta en gran ur statens skog för en tillståndsavgift på tio euro. I övriga delar av landet kan invånarna delta i utfärder som granförsäljarna ordnar och under utfärden själva fälla en odlad gran.

Det enklaste sättet att skaffa en gran är att gå till torget, en trädgårdsbutik eller närbutikens gårdsplan och köpa en förpackad gran.

Inhemsk eller utländsk?

Transportavståndet för en julgran som vuxit i Finland är vanligen kortare än för en importerad gran. Dessutom kan det hända att en inhemsk gran står sig längre eftersom den inte varit avhuggen lika länge.

I finländska skogar och granodlingar används mycket litet eller inte alls gödslingsmedel och bekämpningsmedel, vilket gör den inhemska granen mer ekologisk än en importerad gran.

Hurdan gran ska jag fälla i den egna skogen?

Det är inte nödvändigtvis klokt att offra det vackraste trädet skogen när du hämtar en julgran. Välj i stället din gran ur en beståndsvårdande synvinkel.
Välj helst ett sådant träd som med all sannolikhet skulle fällas i samband med en gallring.

Det kan till exempel vara en gran som växer alltför tätt eller en gran av något sämre kvalitet.

Hur hålls granen vacker så länge som möjligt?

Långsam upptining och riklig vattning bidrar till att julgranen hålls vacker så länge som möjligt. När det är dags att ta in granen ska du låta den tina upp småningom och låta den stå i en hink med vatten hela tiden.

Även om granen är lagom lång ska du såga bort några centimeter från roten. En färsk yta suger bättre upp vatten. Placera granen på en så sval plats som möjligt och vattna den rikligt. Roten ska stå i vatten hela tiden, eftersom granen inte längre suger upp vatten om den en gång har torkat ut. Granen behöver mycket vatten särskilt under det första dygnet.

Källor: Julgransföreningen rf, Naturresursinstitutet

Texten har tidigare publicerats i tidningen  Metsän henki  4/2017.

 
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Vanliga frågor. Varför samlar vi in kundrespons?
Artikel | 2 min

Vanliga frågor. Varför samlar vi in kundrespons?

Läs mer