FSC®-certifiering – frågor och svar

FSC-gruppcertifiering (FSC C 109750) är en av vår skogstjänster. Vad innebär certifiering och varför är det ett bra beslut att ansluta sig till FSC-gruppcertifikatet? Produkt- och tjänstechef Juho Kontra svarar på frågor om skogscertifiering.

Hur kan certifiering förklaras på ett enkelt sätt?

Med certifiering kan man offentligt bevisa att skogarna sköts på ett hållbart sätt. Certifikatet är en garanti för kvalitet som konsumenten och användaren av slutprodukten kan lita på.

Finländska skogar har certifierats redan i slutet av 1990-talet. Det dominerande certifieringssystemet är PEFC (PEFC/02-21-17), som nästan alla (cirka 90 %) finländska skogsägare hör till. Som alternativ till detta kom FSC certifieringen till Finland och år 2012 startade vi som första aktör i landet att erbjuda våra kunder FSC-gruppcertifikat.   

Hur skiljer sig FSC- och PEFC-certifieringen från varandra?

Många principer är de samma i båda certifikaten. De skiljer sig bland annat i fråga om kraven som gäller naturobjekt som alltid ska sparas, bredden på skyddszoner vid vattendrag samt i fråga om kraven som gäller naturvårdsträd och död ved.

Många krav i certifikaten uppfylls redan genom att skogslagen följs. Till exempel kravet i FSC på skydd av fem procent uppfylls lätt. För det mesta behöver skogsägarna inte separat inrätta skyddsområden – områdena måste bara kartläggas omsorgsfullt. Med hjälp av skogsbruksplanen fastställer vi att kravet uppfylls.

Varför gör en privat skogsägare klokt i att ansluta sig till UPM:s FSC-gruppcertifikat?

De viktigaste orsakerna torde vara ekonomisk nytta och säker avsättning på virket oberoende av marknadssituationen. Med hjälp av FSC-skogscertifiering säkerställer skogsägarna att miljöaspekterna beaktas särskilt bra i deras skogar.  Certifierat råmaterial krävs i synnerhet på den internationella marknaden. Efterfrågan på certifierat virke är garanterad.

Skogsägaren kan få ett FSC-certifikat för sina skogar genom att ansluta sig till UPM:s gruppcertifiering. Detta är ett enkelt sätt att säkerställa att skogen sköts och används på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. . Över 1 500 skogsägare, som tillsammans äger över 500 000 hektar finländsk skog, har redan anslutit sig till vårt FSC-gruppcertifikat. FSC-gruppcertifikatet omfattar också de samfällda skogar som UPM har bildat.

Är UPM:s egna skogar certifierade?

Alla skogar som UPM äger är PEFC-certifierade. Dessutom är också 510 000 hektar egna skogar FSC-certifierade. Skogscertifieringen är en viktig del av UPM:s miljöstrategi men också ett viktigt verktyg globalt för att främja en hållbar användning av naturresurserna.


Vill du veta mer om skogscertifiering? Kontakta din egen skogskundansvariga.

 

Läs mer om UPM FSC® -gruppcertifiering

UPM FSC® -gruppcertifiering
Kollektion

UPM FSC® -gruppcertifiering

Läs mer
Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat
Artikel | 6 min

Skillnader och fördelar för den biologiska mångfalden med FSC- och PEFC-skogscertifikat

Läs mer
Det är viktigt att certifiera skogarna
Artikel | 2 min

Det är viktigt att certifiera skogarna

Läs mer
Tillgången till personlig kundbetjäning är väsentlig för skogsägaren
Blogg | 3 min

Tillgången till personlig kundbetjäning är väsentlig för skogsägaren

Läs mer