UPMSkog

FSC®-certifiering – frågor och svar

FSC®-gruppcertifiering ((FSC C 109750) är en av vår skogstjänster. Vad innebär certifiering och varför är det ett bra beslut att ansluta sig till FSC-gruppcertifikatet? Kundchef Eija Kuusisto svarar på frågor om skogscertifiering.

FSC®-certifiering – frågor och svar

Hur kan certifiering förklaras på ett enkelt sätt?

Med certifiering kan man offentligt bevisa att skogarna sköts på ett hållbart sätt. Certifikatet är en garanti för kvalitet som konsumenten och användaren av slutprodukten kan lita på.

Finländska skogar har certifierats redan i slutet av 1990-talet. Det dominerande certifieringssystemet är PEFC™, som nästan alla finländska skogsägare hör till. Som alternativ till detta kom FSC certifieringen till Finland och år 2012 startade vi som första aktör i landet att erbjuda våra kunder FSC-gruppcertifikat.   


Hur skiljer sig FSC- och PEFC-certifieringen från varandra?

Många principer är de samma i båda certifikaten. Skillnaderna gäller bland annat den erforderliga skyddsytan, till exempel skyddszoner, eller åtgärder i grundvattenområden.

Många krav i certifikaten uppfylls redan genom att skogslagen följs. Till exempel kravet i FSC på skydd av fem procent uppfylls lätt. För det mesta behöver skogsägarna inte separat inrätta skyddsområden – områdena måste bara kartläggas omsorgsfullt. Med hjälp av skogsbruksplanen fastställer vi att kravet uppfylls.

Varför gör en privat skogsägare klokt i att ansluta sig till UPM:s FSC-gruppcertifikat?

De viktigaste orsakerna torde vara ekonomisk nytta och säker avsättning på virket oberoende av marknadssituationen. Certifierat råmaterial krävs i synnerhet på den internationella marknaden. Efterfrågan på certifierat virke är garanterad.

Skogsägaren kan få ett FSC-certifikat för sina skogar genom att ansluta sig till UPM:s gruppcertifiering. Detta är ett enkelt sätt att säkerställa att skogen sköts och används på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. Mer än 300 000 hektar finska skogar har redan anslutits till FSC-gruppcertifikatet. FSC-gruppcertifikatet omfattar också de samfällda skogar som UPM har bildat.

Är UPM:s egna skogar certifierade?

Alla skogar som UPM äger är PEFC-certifierade. Dessutom är också 470 000 hektar egna skogar FSC-certifierade. Skogscertifieringen är en viktig del av UPM:s miljöstrategi men också ett viktigt verktyg globalt för att främja en hållbar användning av naturresurserna.


Vill du veta mer om skogscertifiering? Kontakta din egen skogskundansvariga.

 

Läs mer om UPM FSC® -gruppcertifiering