Förbättrad användarupplevelse och nya egenskaper i webbtjänsten UPM Skog

Genom att kontinuerligt utveckla webbtjänsten strävar vi efter att skapa ett användarvänligt verktyg för skogsägarna så att de ännu bättre kan sköta sin skogsegendom på nätet. Läs om de ändringar vi har gjort i webbtjänsten under året.

Webbtjänsten UPM Skog utvecklas hela tiden

Webbtjänsten UPM Skog är ett ypperligt verktyg för skogsägare som vill sköta skogsärenden på nätet. Vi har som mål att utveckla en användarvänlig webbtjänst som verkligen hjälper skogsägaren att sköta skogen planmässigt och hållbart. För att nå vårt mål utvecklar vi tjänsten hela tiden genom att förbättra de nuvarande egenskaperna och skapa nya. Läs om de ändringar vi gjort i webbtjänsten i år.  

Nya tjänster och förbättringar av de gamla

  • I början av året kompletterades webbtjänstens skatteavsnitt med nya egenskaper och vi utarbetade utförligare anvisningar om hur skogsskattedeklarationen fylls i och skickas via vår webbtjänst.  
  • Med hjälp av de mångfaldsindikatorer vi lanserade i början av året kan skogsägaren kontrollera hur det ligger till med mångfalden i den egna skogen.
  • Innehållet som UPM Tillväxt-partnerna har tillgång till i webbtjänsten har förbättrats genom att flytta uppgifter om tidigare ärenden och bonussituationen till framsidan.  Partnerna kan numera också hitta beräkningar i anslutning till prisjusteringen samt information om certifierings- och partnerskapsavtalen i webbtjänsten.
  • Avsnittet om avtal har blivit användarvänligare genom att vi har delat in det i ämnesområden och infört nya egenskaper. Skogsvårdsavtalen har till exempel utvecklats så att faktureringen av dessa lättare kan följas direkt med hjälp av kolumner i avsnittet om skogsvårdsavtal.  

Planeringen av elektroniska offertbegäranden har underlättats genom att de beräknade mängderna per virkesslag visas. Numera kan du också fortsätta att utarbeta offertbegäran även om du stänger programmet emellan.

Bättre kartor

  • Figurkartan i skogsegendomsavsnittet har ändrats så att en åtgärd kan placeras i varukorgen för offertbegäranden om den åtgärd som föreslagits för figuren inte är lämplig eller om ett åtgärdsförslag saknas.
  • Kartgranskningen har kompletterats med en ny funktion, ”Gå till fastigheten”, som gör det lätt att granska den valda fastigheten då hela Finlands karta är tillgänglig. Kartan över området där den valda fastigheten finns visas automatiskt. 
  • Ståndortstemats färger har förtydligats så att de bättre kan åtskiljas. 

Den tekniska bakgrundsuppdateringen garanterar datasäkerhet

  • Under sommaren och i början av hösten 2023 gjorde vi en större teknisk bakgrundsuppdatering av tjänsten. Tack vare den är webbtjänstens tekniska kapacitet och datasäkerhet på toppnivå för en längre tid.

Börja använda den kostnadsfria webbtjänsten 

Läs om webbtjänstens nya egenskaper genom att logga in på ditt konto eller registrera dig om du ännu inte har gjort det. I tjänsten kan du bland annat göra virkesaffärer, planera åtgärder för att öka naturens mångfald, begära offerter på skogsvårdsarbeten och göra skogsskattedeklarationen.   

Logga in i webbtjänsten

Fokus på lönsamhet i skogen
Blogg | 2 min

Fokus på lönsamhet i skogen

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer