Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Planmässig skogsskötsel lönar sig. Skogsvårds- och avverkningsåtgärder i rätt tid ökar trädbeståndets tillväxt och förbättrar dess kvalitet avsevärt. Även på de kargaste ståndorterna ger varje euro som investerats i skogsskötseln 50 procent mer avkastning. En yvig granskog kan ge upp till dubbelt så mycket avkastning.

Din skog behöver avverkningar och vård för att utvecklas till en värdefull stockskog. Aktiv skogsskötsel förkortar omloppstiden med tiotals år, vilket förbättrar skogsbrukets lönsamhet.

Satsningar på trädbeståndets tidiga utveckling, till exempel skogsodling och plantskogsskötsel, är lönsamma: trädbeståndet växer bra och du får mer avverkningsinkomster till och med från gallringar. Gallringsavverkning som utförs i rätt tid ökar också trädbeståndets tillväxt och gör träden betydligt grövre. Resultatet är ett värdefullt timmerträdbestånd då du kommer till förnyelsesavverkningen.

Skogsbruksplanen är en underhållsplan för din skog

Skogsbruksplanen styr skogsskötseln och avverkningarna så att de görs i rätt tid. Med hjälp av planen sköter du din skog planenligt och i enlighet med dina mål. Skogsbruksplanen innehåller all relevant information om din skogs nuläge och föreslår skogsskötsel och avverkningar för den kommande tioårsperioden.

 

Saknar ditt skogsbruk ännu en skogsbruksplan, eller behöver den uppdateras? Bekanta dig med vår tjänst.

UPM Skogsbruksplan

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
 

Läs också hur skogsskötseln påverkar avkastningen som skogen ger.

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning
Artikel | 11/17/2017 17:22:58 | 3 min

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer
Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår
Artikel | 3 min

Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår

Läs mer