Paranna puuston kasvua ja laatua merkittävästi

Suunnitelmallinen metsänhoito kannattaa. Oikea-aikaiset hoito- ja hakkuutoimet lisäävät puuston kasvua ja parantavat puuston laatua merkittävästi. Metsänhoitoon sijoitetut eurot poikivat karummallakin kasvupaikalla 50 prosenttia lisää tuottoa. Rehevästä kuusikosta saat jopa tuplasti tuottoa.

Metsäsi tarvitsee hakkuita ja hoitoa kehittyäkseen arvokkaaksi tukkimetsäksi. Aktiivinen metsänhoito lyhentää kiertoaikaa kymmenillä vuosilla, mikä parantaa metsätalouden kannattavuutta.

Satsaukset puuston alkukehitykseen, kuten metsänviljelyyn ja taimikonhoitoon palkitsevat:  puusto kasvaa hyvin ja saat enemmän hakkuutuloa jo harvennuksista. Ajallaan tehdyt harvennushakkuut lisäävät myös merkittävästi puuston kasvua ja järeytymistä. Tuloksena on arvokas tukkipuusto uudistushakkuun aikaan.

Metsäsuunnitelma on oman metsän huoltokirja

Metsäsuunnitelma ohjaa tekemään hoitotoimenpiteet ja hakkuut oikeaan aikaan. Sen avulla hoidat metsääsi suunnitelmallisesti tavoitteidesi mukaisesti. Metsäsuunnitelma sisältää kaiken oleellisen tiedon metsäsi nykytilasta ja ehdottaa tulevat metsänhoito- ja hakkuutyöt seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.

 

Puuttuuko tilaltasi vielä metsäsuunnitelma tai kaipaako se päivitystä? Tutustu palveluumme.

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma

Lue lisää
 

Lue myös, miten metsänhoito vaikuttaa metsästä saataviin tuloihin

Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton ja säännöllisesti hakkuutuloja
Artikkeli | 08/11/2017 08:09:28 | 3 min

Hoidettu metsä tuo omistajalleen hyvän tuoton ja säännöllisesti hakkuutuloja

Lue lisää
Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa

Lue lisää
Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus
Blogi | 4 min

Taimikonhoito on tuottoisa sijoitus

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää