Förädling ökar skogens avkastning och tillväxthastighet

Skog som odlas från förädlade frön ger beroende på trädslag omkring 10–30 procent mer virke än skog som odlas från obehandlade skogsfrön. Dessutom förkortas skogens omloppstid med 10–20 år.

I skogen växer några träd som är grövre, högre, friskare och har tunnare grenar än de andra. Tänk om man hade en hel skog full med sådana träd. Från denna tanke fick den finländska skogsförädlingen sin början i slutet av 1940-talet.

Sedan dess har tusentals praktexemplar, dvs. plusträd, identifierats i naturskogar och deras kvistar har ympats på standardstammar, på samma sätt som äppelodlare gör. På fröodlingarna får ymparna pollineras fritt i vinden och korsa sig med varandra.

Naturresursinstitutet Lukes forskare testar de förädlade fröna i testskogar och vidareutvecklar arterna. Vid sidan av utvecklingsarbetet producerar fröodlarna förädlade frön som godkänts av myndigheterna för skogsägarnas och plantskolornas bruk. 

I Finland växer förutom testskogar också nästan 40 år gamla förädlade skogar.
– I det här skedet står det helt klart att nyttan med förädlingen blir verklighet, säger Naturresursinstitutets forskare Katri Himanen.

 

Högklassiga frön ger en god virkesavkastning. På bilden frön av gran (t.v.), björk och tall.

Förädlingen ökar trädens grovlek, höjd och tillväxthastighet

Den största nyttan med förädlingen hamnar direkt på skogsägarens konto.
– Till följd av förädlingen växer träden snabbare både på höjden och i grovlek, vilket betyder att avverkningarna ger en tidigare och större avkastning än skogar som odlats från obehandlade från, sammanfattar Himanen.

På Luke har man noterat, att förädling ökar tallens volym med ca 15–25 procent, björkens volym med upp till 30 procent och granens volym med ca 10 procent. Samtidigt förkortas skogens omloppstid med omkring 10–20 år. En ung person som planterar björkskog kan alltså följa med skogens tillväxt ända till slutavverkningen.
Eftersom skogens tillväxt påverkas av både platsen och trädslaget, kan Himanen inte presentera någon allmän kalkyl för den ekonomiska nyttan med förädling. Hon påpekar ändå att användning av förädlade frön ökar förnyelsekostnaderna bara en aning.

– Det handlar vanligtvis om några tior per hektar. Summan är liten i förhållande till den ökade tillväxten och placeringen är ytterst lönsam, konstaterar Himanen. Hon kommenterar att förädling också leder till bättre kvalitet tack vare tunna grenar och lämplig tillväxtvinkel.

Förädling höjer resistensen mot sjukdomar

De förädlade trädens tillväxt främjas av en naturlig tillväxttendens och faktum att de är friskare än medeltalet.
– För förädlingen har valts friska individer som är så felfria som möjligt. Till exempel går mottagligheten för vissa svampsjukdomar i arv, berättar Himanen. Enligt henne undersöks och utvecklas sjukdomsresistensen kontinuerligt på Luke.

– Sjukdomsresistensens betydelse växer i och med klimatförändringen. När klimatet blir varmare fortsätter sporproduktionen längre in på hösten, vilket ökar risken för sjukdom i skogarna, säger plantskolans chef Anne Immonen från UPM.

På UPM:s plantskola i Jorois används förädlade frön alltid då det är möjligt. Det är endast förädlade granfrön som det ibland råder brist på, eftersom det varit ont om goda fröår. Av de finländska skogsträdsplantorna är omkring 70 procent förädlade.

På UPM:s plantskola i Jorois växer kraftiga början till stockträd. En högklassig planta växer snabbt.

Mångsidig skog genom förädling

Skogsförädling kan väcka både hopp och misstankar. Bevaras mångfalden i skogen?
– Den finländska förädlingen till och med ökar mångfalden, eftersom det förädlade arvsanlaget som från ett stort område och inte anbart från närskogarna, säger Immonen. Det stora området betyder ändå inte att samma förädlade frön skulle passa i hela Finland. Likt övriga skogsträd har de förädlade träden anpassat sig till klimatet i sina ursprungliga områden, och skillnaderna är betydande i synnerhet mellan norr och söder. Vid frö- och plantuppköp är det alltså skäl att alltid granska ursprunget – och plantornas skicka.

Regelbunden skogsvård ger den bästa avkastningen

Immonen betonar att även den bästa planta kräver god omvårdnad ända från starten.
– Jag vill inte att våra barn hamnar i oberedd jordmån, skrattar hon. Hon påminner också om att plantorna lider av att vänta på plantering utanför plantskolan.
– Man får under inga omständigheter låta plantorna bli torra, eftersom en snabb tillväxtstart kräver rötter som är i gott skick, säger Immonen. Enligt henne märks den snabba tillväxthastigheten hos en förädlad planta redan vid några års ålder och fortsätter om man sköter skogen omsorgsfullt och i rätt tid från och med den tidiga gallringen. Hon betonar ett strikt schema också för planteringen.
– Ifall du vill plantera själv men misstänker att du inte hinner, så lönar det sig att anlita någon annan för jobbet istället för att skjuta upp det. Dröjsmål minskar alltid avkastningen. Det är också viktigt att planera planteringen i tid, så att du säkert får goda plantor. Det är lätt att avtala om skogsförnyelse redan i samband med virkeshandeln.

Nyttan med förädling konkretiseras i samband med avverkningen.

 

 

Läs mer om våra plantor och frön

UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer
Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois
Artikel | 2 min

Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer