En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Odlade plantor bör vid behov ges växtutrymme under de första åren genom att man avlägsnar onödigt lövbuskage i en tidig röjning. En tidig röjning utförd i rätt tid går snabbt och man får lön för mödan – plantskogen växer effektivt tills det är dags för den egentliga plantskogsröjningen. Redan några års fördröjning kan förorsaka tillväxtförluster och få röjningsarbetet att ta mer tid i anspråk med ökade kostnader som följd.

- Skogsförnyelse är en av skogsbrukets största investeringar. Tyvärr sker det alltför ofta att de satsade eurona och timmarna man lagt ut på förnyelsearbetet drunknar i lövbeståndet som uppkommer på ytan. Sådda eller planterade barrträd får en svag och tanig tillväxt, när de snabbväxande lövträden tar över ytan. För att plantskogen ska ge inkomster och glädje lönar det sig för skogsägaren att i god tid granska om det finns behov av en tidig röjning. Man sparar reda pengar att få röjningen gjord i rätt tid”, berättar UPM Skogs skogsvårdschef Jyri Schildt.

I tallplantbestånd avlägsnar man vid tidig röjning sådant lövbestånd som hämmar tallarnas utveckling.  På öppna platser lämnas också granar och björkar att växa för att gynna mångfalden. I granplantbestånd utförs den tidiga röjningen normalt som brunnsröjning, en snabbare och effektivare arbetsmetod. En tidig röjning kan utföras av skogsarbetare eller maskinellt. Den maskinella tidiga röjningen utförs med en metod som rycker upp slyet med rötterna, vilket märkbart minskar slyets fortsatta tillväxt. Detta gör ofta att en andra röjningsomgång med röjsåg blir obehövlig.

Våra skogskundansvariga ger råd även om olika metoder och sätt att utföra plantskogsvården. De sköter också om att uppgöra skogsarbetsavtal som utförs av våra skogsarbetare eller företagare. Det enklaste sättet är att komma överens om detta redan i samband med virkesaffären.

 

 

Läs mer om UPM Plantskogsskötsel

UPM Plantskogsskötsel
Kollektion

UPM Plantskogsskötsel

Läs mer
Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern
Artikel | 3 min

Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

Läs mer
Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning
Artikel | 6 min

Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Läs mer
Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt
Artikel | 1 min

Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Läs mer