UPMMetsä

Ajoissa tehty taimikon varhaisperkaus saa metsän kasvuun

Viljelytaimille pitää tarvittaessa antaa alkuvuosina kasvutilaa taimikon varhaisperkauksella eli poistaa ylimääräinen lehtipuusto. Oikea-aikaisesti toteutettu varhaisperkaus on nopeaa ja tulokset palkitsevia – taimikko kasvaa tuottavana kohti varsinaista taimikonperkausta. Muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappioita, hidastaa työtä huomattavasti ja lisää kustannuksia.

- Metsänuudistaminen on metsätalouden suurimpia investointeja. Valitettavan usein uudistamiseen käytetyt eurot ja työtunnit kuitenkin hukkuvat lehtipuuvesakkoon. Kylvetyt tai istutetut kasvatettavat puut kituuttavat pöheikössä, kun nopeakasvuiset lehtipuut valtaavat alan. Jotta taimikoista saa tuloa ja iloa, kannattaa varhaisperkauksen tarve tarkastaa ajoissa. Ajoissa tehty perkaus säästää selvää rahaa, kertoo UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.   

Varhaisperkauksessa mäntytaimikoista poistetaan mäntyjen kehitystä haittaava lehtipuusto. Aukkopaikkoihin jätetään myös kuusia ja koivuja kasvamaan ja monimuotoisuutta varmistamaan. Kuusitaimikoissa varhaisperkaus tehdään normaalisti reikäperkauksena, jolloin työ on joutuisaa ja tuottavaa.

Taimikonhoito on kuntoa kohottavaa ja palkitsevaa ja onnistuu myös metsänomistajan itsensä tekemänä. Jos oma aika tai kunto ei riitä, varhaisperkauksen voi teettää joko metsurityönä tai koneellisesti. Koneellinen varhaisperkaus tehdään kitkemällä vesakko juurineen. Kitkentä vähentää huomattavasti uudelleen vesomista, jolloin toinen raivaussahatyökerta on usein tarpeeton.

Metsäasiakasvastaavamme antavat neuvoja taimikonhoidon erilaisista menetelmistä ja toteutustavoista. Sopimus töiden teettämisestä metsureillamme tai yrittäjillämme hoituu myös helposti heidän kanssaan. Vaivattominta niistä on sopia jo heti puukauppoja tehtäessä.