Det lönar sig att satsa på skogsskötseln

En välvårdad skog ger den bästa avkastningen. Men när och hur borde man sköta om plantskogen? Behöver skogen gödslas? Våra experter hjälper dig att hitta de lösningar som lämpar sig bäst för din skog.

Det lönar sig att satsa på skogsskötseln. På lång sikt leder planenlighet och omsorgsfullt utförande av skogsarbeten vid rätt tid till bästa ekonomiska avkastning. Samtidigt mår din skog bra.

Skogsbesök

Som skogsägare ska du besöka din skog med jämna mellanrum och kontrollera skogens skick. Du kan be din lokala skogskundansvariga att följa med eller komma överens att vår fackman besöker skogen å dina vägnar.

Skogsbruksplan

Om en skogsbruksplan utarbetats för din skog lönar det sig att ta med den till mötet. Skogsbruksplanen är din skogsskötselhandbok, som innehåller information om skogens nuläge och rekommenderade åtgärder.  Kontakta oss om du inte har en aktuell skogsbruksplan eller om du vill uppdatera din plan så att den motsvarar dina mål. 

Dags för skogsskötsel?

Är det dags att röja plantskogen eller gallra för att ge träden mer utrymme att växa? Kanske du har en beståndsfigur som slutat växa och som det kunde löna sig att förnya med pigga plantor som är ivriga att växa?

Det lönar sig att snabbt få igång tillväxten med en ny plantskog efter förnyelseavverkningen. Enklast är det att komma överens om skogsförnyelse redan i samband med virkesaffären. Då kan du enkelt på en och samma gång komma överens om markberedningen och planteringen av högklassiga plantor antingen med maskin eller av skogsarbetare. 

Din skogskundansvariga ger dig råd om de lämpligaste markberednings- och odlingsmetoderna för just din skog. Du kan också fundera på att välja tidig röjning av din plantskog 3–4 år efter planteringen som en del av ditt tjänstepaket.

Kontakta oss

Om du så vill kan vårt yrkesfolk utföra alla skogsarbeten för dig. Du kan komma överens om enskilda skogsarbeten eller ett långvarigt skötselavtal. Klicka på sökningen av kontaktuppgifter så hittar du kontaktuppgifterna till våra skogskundansvariga enligt ort eller namn.   

En välvårdad skog ger inkomster och glädje!

 

Läs varför planmässig skogsskötsel lönar sig och bekanta dig med våra skogstjänster

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden
Skogstjänster

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden

Läs mer
Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt
Artikel | 11/17/2017 14:09:06 | 1 min

Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer
Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas
Artikel | 4 min

Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas

Läs mer
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer