Bekräftande av virkets ursprung

Möjligheten att spåra och bekräfta virkets ursprung har betydelse för den hållbara skogsanvändningen. Virket som använts i en produkt kan spåras till området där det ursprungligen växte. På det här sättet kan man garantera att virket producerats på ett ansvarsfullt sätt, och att det till exempel inte kommit från ett naturskyddsområde.

Varför ska man bekräfta virkets ursprung?

Att känna till virkets ursprung är en av de viktigaste indikatorerna för ansvarsfull verksamhet. Information om virkets ursprung garanterar att virket som använts i tillverkningen av produkten inte till exempel kommer från ett naturskyddsområde, från tropiska naturskogar eller andra ohållbara källor. Genom att känna till virkets ursprung kan man alltid garantera att de viktigaste kraven beträffande ansvarsfullt skogsbruk uppfylls och att de också kan bekräftas ­i efterhand. UPM har varit en föregångare i att bekräfta virkets ursprung, och idag känner man till ursprunget för 100 procent av virket som UPM skaffar.

Hur bekräftas ursprunget?

Virkets ursprung kan alltid bekräftas när man kan följa kedjan tillbaka till området där trädet ursprungligen växte. Ursprunget följs oftast upp genom företagens datasystem. Information om virkets varje rörelse sparas i systemet. På det här sättet kan man följa upp produktens färd från kunden tillbaka till distributören, därifrån till fabriken och virkestransportbilen ända till skogen.

Hur noggranna uppgifter om virkets ursprung­ förmedlas vidare?

Uppgifter om virket följer alltid med virket eller en produkt som tillverkats av det. Det betyder att alla aktörer som ingår i kedjan har en individuell kod i sitt system för varje parti, och olika aktörers koder är kopplade till varandra. På det här sättet kan virket som använts för en produkt spåras ända tillbaka till platsen där trädet växte, till exempel beståndsfiguren.

Hurdant virke är olagligt?

Med olagligt virke avses virke som avverkats i strid mot lagen eller myndighetsbestämmelser, till exempel från naturskyddsområden utan myndighetstillstånd. Virke är också olagligt om det avverkats utan skogsägarens lov, om det stulits eller om de relaterade avgifterna eller skatterna inte betalats. Ett av skogsindustrins främsta mål är att alltid säkerställa virkets hållbara och lagliga ursprung. En oberoende tredje part granskar systemet årligen.

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer