UPMMetsä

Puun alkuperän todentaminen

Mahdollisuudella jäljittää ja todentaa puun alkuperä on merkitystä metsien kestävän käytön kannalta. Tuotteessa käytetty puu voidaan jäljittää alueelle, jossa se alunperin kasvoi. Näin voidaan varmistua siitä, että puu on vastuullisesti tuotettua eikä esimerkiksi suojelualueilta.

Miksi puun alkuperä pitää todentaa?

Puun alkuperän tunteminen on yksi keskeisimpiä vastuullisen toiminnan mittareista. Tieto puun alkuperästä varmistaa sen, ettei tuotteen valmistuksessa käytetty puu ole peräisin esimerkiksi suojelualueilta, trooppisista luonnonmetsistä tai muista kestämättömistä lähteistä. Tuntemalla puun alkuperä voidaan aina varmistua siitä, että keskeiset metsiin liittyvät vastuullisuuden vaatimukset täyttyvät ja ne voidaan todentaa myös ­jälkikäteen. UPM on ollut uranuurtaja puun alkuperän todentamisessa ja tänään UPM:n hankkiman puun alkuperä tunnetaan 100-prosenttisesti.

Miten alkuperä todennetaan?

Puun alkuperä voidaan todentaa aina, kun ketjussa voidaan palata alueelle, jossa puu alun perin kasvoi. Alkuperää seurataan useimmiten yritysten tietojärjestelmien avulla. Tieto puun jokaisesta liikkeestä tallennetaan järjestelmään. Näin tuotteen kulkua voidaan seurata asiakkaalta jakelijalle, sieltä tehtaalle, puutavara-autoon ja aina metsään asti.

Miten tarkasti tiedot puun alku­perästä välittyvät eteenpäin?

Puun tai puusta valmistetun tuotteen mukana kulkee aina siihen kiinnitetty tieto. Se tarkoittaa, että jokaisen ketjussa olevan toimijan järjestelmissä jokaista erää kohden on olemassa oma yksilöllinen tunnuksensa, jotka toimijoiden välillä liittyvät toisiinsa. Tällä tavoin tuotteeseen käytetty puu voidaan kohdentaa aina puun kasvupaikkaan, kuten metsikkökuvioon.

Millainen puu on laitonta?

Laittomalla puulla tarkoitetaan sellaista puuta, joka on kaadettu lain tai viranomaismääräysten vastaisesti, kuten esimerkiksi suojelualueilta ilman viranomaislupaa. Puu on laitonta myös, jos se on kaadettu ilman metsänomistajan lupaa, varastettu tai siihen liittyvät maksut ja verot ovat maksamatta. Metsäteollisuuden yksi keskeisimmistä tavoitteista on varmistua aina puun kestävästä ja laillisesta alkuperästä. Riippumaton kolmas osapuoli tarkistaa järjestelmän vuosittain.

Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?
Artikkeli | 3 min

Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?

Lue lisää
UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää
Blogi | 2 min

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

Lue lisää
UPM uittaa puuta yhä enemmän – ympäristösyyt ovat yksi vahvimmista vaikuttimista uiton lisäämiseen
Artikkeli | 2 min

UPM uittaa puuta yhä enemmän – ympäristösyyt ovat yksi vahvimmista vaikuttimista uiton lisäämiseen

Lue lisää