11 skäl att sköta dina skogsärenden hos oss

För att skogen ska förbli livskraftig och produktiv måste den skötas regelbundet och vid rätt tidpunkt i olika skeden av dess livscykel. Våra experter på skog ger dig de bästa råden och tjänsterna i skogsvårdens och skogsförvaltningens alla skeden. Det är lönsamt och behändigt att sköta dina ärenden tillsammans med oss.

Nedan ger vi dig 11 goda orsaker till att sköta dina ärenden med oss

 1. Du behöver inte vara skogsexpert. Vi lyssnar på dig, bekantar oss med din skog och utarbetar tydliga åtgärdsförslag som gör det är enkelt för dig att fatta beslut.
 2.  Det är lätt att nå oss. Vi betjänar dig lokalt. Våra 170 skogskundansvariga på 120 betjäningsställen i olika delar av vårt verksamhetsområde tar hand om dina skogsärenden. Din skogskundansvariga är din partner, och med hen kan du diskutera dina målsättningar och önskemål för skogsskötseln och -förvaltningen samt komma överens om allt som har med din skog att göra.
 3. Vår lokala personal känner till de lokala förhållandena, vilket du drar nytta av när du uträttar dina ärenden hos oss. De fungerar också som lokala experter om du bor långt bort från orten där din skog ligger och om du valt att uträtta dina ärenden på vårt kontor på din bostadsort.
 4. Vi skräddarsyr en tjänstehelhet i enlighet med dina målsättningar och önskemål. Lättast är det för dig att ingå ett avtal med oss med ”nyckeln i handen-principen”, vilket betyder att våra experter på basis av din uppdaterade skogsbruksplan gör upp ett förslag om arbeten som ska utföras årligen. Den slutliga planen och avtalet om genomförande utarbetas tillsammans med din skogskundansvariga.
 5. Våra skogs- och miljöexperter, alla andra experter och våra skogsarbetare och företagare med personal fungerar som stöd och hjälp för våra skogskundansvariga. De har alla förbundit sig till att sköta om din skog så väl att den bevaras livskraftig och ger dig mångsidigt med nytta och nöje.
 6. Du har tillgång till den erfarenhet och kompetens som våra experter har av att sköta om bolagets skog till 100 procent. Vi utvecklar våra tjänster och metoder på basis av den nyaste informationen, och vi sköter också om din skog på ett så ekonomiskt, effektivt och förnuftigt sätt som möjligt.
 7. Säkerhet och kvalitet är viktiga för oss. Vi följer upp att de förverkligas genom att hela tiden anteckna våra observationer och korrigera brister. Vi följer också regelbundet upp resultatet av vårt arbete genom olika slags kvalitetsmätningar och utvecklar vår verksamhet på basis av dem.
 8. Det mest praktiska sättet att komma överens om skogsförnyelse och plantskogsskötsel är att göra det i samband med avtalet om virkeshandel. En klar plan gör det lättare att planera dina egna arbeten, och om du inte hinner göra allt själv kan våra skogsarbetare och företagare utföra ett högklassigt arbete för dig. De är proffs som känner till våra krav och arbetar på ett ansvarsfullt sätt. För dem är det en hederssak att sköta om din skog som om den vore deras egen.
 9. Om du själv vill ta hand om skogsförnyelsen efter virkeshandeln ger vår skogskundansvariga dig gärna råd om val av förnyelsemetod, markberedningsmetod och val av trädslag. Genom din skogskundansvariga kan du också beställa högklassiga plantor från vår plantskola i Jorois eller som odlats av våra utvalda samarbetspartner.
 10. Det är lätt att med oss sköta certifieringen av din skog, kontakten till myndigheter, skattedeklarationen för skogsbruk och olika uppdrag som berör olika skeden av skogsägande och som kräver lagkännedom. Denna ärenden diskuterar du med din skogskundansvariga.
 11. Nuförtiden sköts de flesta ärenden elektroniskt, och det är kanske det naturligaste sättet för dig att sköta dina ärenden. Det kan du göra genom att logga in i tjänsten ”Min skog”. Fastän du skulle sköta dina ärenden elektroniskt är det din skogskundansvariga som ser till att alla dina ärenden sköts enligt överenskommelse och uppdaterar dig om din skog.
 

Bekanta dig närmare med skogstjänsterna

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden
Skogstjänster

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden

Läs mer
Hur ser jag att skogen mår bra?
Blogg | 6 min

Hur ser jag att skogen mår bra?

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer
Skogsförnyelse
Wiki | 1 min

Skogsförnyelse

Läs mer