Kontrollera skogsbeskattningens viktiga datum här

12/28/2022 10:27:00

Snart är det dags igen att ta hand om skogsskatteärendena för taxeringsåret 2022. Till din hjälp har vi samlat in de viktiga datumen för skogsbeskattningen.

Februari 

  • Skogsägare bör lämna in skattedeklarationen senast 28.2.2023. Sammanslutningar lämnar också in en utredning angående sammanslutningar ifall delägarförhållandena har förändrats under skatteåret 2022.
  • Deklaration för skatt på eget initiativ (mervärdesskatt) bör lämnas in och mervärdesskatten betalas senast 28.2.2023.
  • Beakta att tidtabellen för skattedeklarationen för skogsbruk har ändrat. Skattedeklarationen ska vara framme hos skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om skattedeklarationen är försenad tas en förseningsavgift ut. Om skattedeklarationen inte alls lämnas in eller om den är bristfällig kan följden vara skatteförhöjning.

Mars–April

  • Skogsägaren erhåller en förhandsifylld skattedeklaration med inkomstuppgifter.

April–Maj

  • Returnera den förhandsifyllda blanketten senast 9.4., 9.5., 16.5. eller 23.5.2023 om du har gjort tillägg eller korrigeringar.
  • Du hittar rätt datum på den förhandsifyllda blanketten.

Oktober

  • Beskattningen för år 2022 slutförs 31.10.2023. De senaste beskattningsbesluten för 2022 har levererats till kunderna.

 

 

Behöver du hjälp? Läs mer om vår skogsskattetjänst »

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer