UPMSkog

Kontrollera skogsbeskattningens viktiga datum här

12/22/2020 10:27:00

Snart är det åter dags att sätta skatteärendena i skick. Här finner du skogsbeskattningens viktiga datum för skatteåret 2021.

Mars 1.3.2021 

  • Skogsägare bör lämna in skattedeklarationen senast 1.3.2021. Sammanslutningar lämnar också in en utredning angående sammanslutningar ifall delägarförhållandena har förändrats under skatteåret 2020.
  • Deklaration för skatt på eget initiativ (mervärdesskatt) bör lämnas in och mervärdesskatten betalas senast 1.3.2021.
  • Beakta att tidtabellen för skattedeklarationen för skogsbruk har ändrat. Skattedeklarationen ska vara framme hos skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om skattedeklarationen är försenad tas en förseningsavgift ut. Om skattedeklarationen inte alls lämnas in eller om den är bristfällig kan följden vara skatteförhöjning.

Mars - April

  • Skogsägaren erhåller en förhandsifylld skattedeklaration med inkomstuppgifter.

April - Maj

  • Returnera den förhandsifyllda blanketten senast 1.4., 4.5. eller 11.5.2021 om du har gjort tillägg eller korrigeringar.
  • Du hittar rätt datum (1.4., 4.5. eller 11.5.2021) på den förhandsifyllda blanketten eller i tjänsten MinSkatt.
  • Beakta att du kan vara berättigad till skogsgåvoavdrag om du har fått skogen i gåva efter 1.1.2017. Den skattskyldige yrkar på skogsgåvoavdraget på eget initiativ med blanketten som finns som bilaga till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Oktober 31.10.2021

  • Beskattningen för år 2020 slutförs.

 

 

Behöver du hjälp? Läs mer om vår skogsskattetjänst »

UPM Skogsskattetjänst
Tjänster | 11/15/2017 09:27:01 | 2 min

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer