Kontrollera skogsbeskattningens viktiga datum här

01/09/2024 10:27:00

Snart är det dags igen att ta hand om skogsskatteärendena för taxeringsåret 2023. Till din hjälp har vi samlat in de viktiga datumen för skogsbeskattningen.

Februari 

  • Skogsägare bör lämna in skattedeklarationen senast 29.2.2024. Sammanslutningar lämnar också in en utredning angående sammanslutningar ifall delägarförhållandena har förändrats under skatteåret 2023.
  • Deklaration för skatt på eget initiativ (mervärdesskatt) bör lämnas in och mervärdesskatten betalas senast 29.2.2024.
  • Beakta att tidtabellen för skattedeklarationen för skogsbruk har ändrat. Skattedeklarationen ska vara framme hos skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om skattedeklarationen är försenad tas en förseningsavgift ut. Om skattedeklarationen inte alls lämnas in eller om den är bristfällig kan följden vara skatteförhöjning.

Mars–April

  • Skogsägaren erhåller en förhandsifylld skattedeklaration med inkomstuppgifter.

April–Maj

  • Returnera den förhandsifyllda blanketten senast 7.5., 14.5. eller 21.5.2024 om du har gjort tillägg eller korrigeringar.
  • Du hittar rätt datum på den förhandsifyllda blanketten.

Oktober

  • Beskattningen för år 2023 slutförs 31.10.2024. De senaste beskattningsbesluten för 2023 har levererats till kunderna.

 

 

Behöver du hjälp? Läs mer om vår skogsskattetjänst »

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter
Artikel | 5 min

Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter

Läs mer