UPMMetsä

Ota talteen metsäverotuksen tärkeät päivämäärät

12/22/2020 10:14:00

Pian on taas aika hoitaa metsäveroasiat kuntoon verovuodelta 2020. Keräsimme avuksesi metsäverotuksen tärkeät päivämäärät.

Maaliskuu 1.3.2021

  • Metsänomistajien on annettava veroilmoitus viimeistään 1.3.2021. Yhtymät antavat tällöin myös yhtymäselvityksen, jos osakkuustiedot ovat muuttuneet verovuonna 2020.
  • Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (arvolisävero) on annettava ja arvonlisävero maksettava viimeistään 1.3.2021.
  • Huomioi, että metsätalouden veroilmoituksen aikataulu on muuttunut. Veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Maalis- huhtikuu

  • Saat esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on tulotiedot.

Huhtikuu- toukokuu

  • Palauta esitäytetty veroilmoitus viimeistään 1.4., 4.5. tai 11.5.2021, mikäli ilmoitukseen on tehty lisäyksiä tai korjauksia.
  • Näet palautuspäivän (1.4., 4.5. tai 11.5.2021) esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVero-palvelusta.
  • Huomioi, että sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen, jos olet saanut metsän lahjana 1.1.2017 jälkeen. Metsälahjavähennyksen vaatiminen tapahtuu verovelvollisen omasta aloitteesta esitäytetyn veroilmoituksen liitelomakkeella.

Lokakuu 31.10.2021

  • Vuoden 2020 verotus päättyy.