Granskning och godkännande av anbud övergår till e-tjänster

Övriga nyheter 2.4.2024 8:46 EEST

Tarjousten hyväksyminen UPM Metsä -verkkopalvelussa.

I fortsättningen kommer UPM Skogs virkeshandelserbjudanbud att finnas tillgängliga i avtalsdelen i UPM Metsä-webbtjänsten, även om skogsägaren inte har tagit i bruk e-tjänsterna fullt ut. Ändringen gör det möjligt att granska och godkänna anbud elektroniskt även för dem som inte har skapat konto i e-tjänsten. Vi vill göra granskningen av anbud så säker och enkel som möjligt.

För att se erbjudandet måste skogsägaren använda stark autentisering med nätbankskoder eller mobilcertifikat. För att kunna använda alla funktioner i webbtjänsten måste skogsägaren skapa ett konto för tjänsten och godkänna att Skogscentralens skogsdata laddas upp i webbtjänsten.

"Funktionen för granskning och godkännande av anbud har fått mycket beröm av användarna av webbtjänsten, och därför har vi velat göra den här funktionen tillgänglig även för skogsägare som ännu inte har skapat ett konto. Vi hoppas att så många skogsägare som möjligt inspireras att skapa användarnamn för webbtjänsten och ta i bruk e-tjänsterna i sin helhet", säger Jaakko Lehtinen, chef för UPM Skogs elektroniska tjänster. 

Vi tror att skogsägarna kommer att välkomna förbättringen och i fortsättningen sköta sina avtalsärenden via webbtjänsten. Ändringen i förfarandet betyder dock inte att de tidigare använda metoderna försvinner, men vi vill erbjuda ett enklare sätt att hantera skogsfrågor. 

I I framtiden, när du får anbud kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk genom vilken du kan ta del av anbudets innehåll. När du har identifierat dig får du en vy där du kan se och acceptera anbudet. Efter godkännandet kontaktar skogskundansvarige dig och ingår ett virkeshandelsavtal med dig.