UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Aktuellt
  • Du hinner ännu utnyttja prisjusteringsförmånen! Gör en virkesaffär före utgången av maj

Du hinner ännu utnyttja prisjusteringsförmånen! Gör en virkesaffär före utgången av maj

04/14/2021 08:02:00

Vi rekommenderar att du gör en virkesaffär före utgången av maj. Prisjusteringsförmånen garanterar våra partnerkunder gottgörelse om priserna på virkesmarknaden stiger. Är du ännu inte vår partner? Ta kontakt och hör dig för om det kostnadsfria partnerskapsavtalet.

Vi vill att våra partnerkunder ska ha tillgång till de bästa förmånerna. Prisjusteringsförmånen är en av dessa.

- Nu är det klokt att göra virkesaffärer eftersom prisjusteringsförmånen är tillgänglig ännu hela maj. Många av våra partner har redan utnyttjat förmånen, berättar UPM Skogs kundexpert Krista Taimioja.

Prisjusteringsförmånen gäller då virkesaffären har gjorts mellan ingången av december och utgången av maj. Prisjusteringsperioden börjar den dag affären görs och pågår fram till utgången av september. Förmånen garanterar gottgörelse om priserna på virkesmarknaden börjar stiga.

Utnyttja också den virkeshandelsbonusen

När du gör virkesaffärer får du rejält med bonus, eftersom vi tredubblade virkeshandelsbonusen till våra partner.

- Virkeshandelsbonusen kan vara hundratals euro. Du kan använda bonusen för att betala skogsvårdsarbeten, till exempel plantskogsskötsel eller markberedning.

Så här får du prisjusteringsförmånen

Det är lätt att göra en virkesaffär. Kontakta din skogskundansvariga eller servicecentret. Du kan också göra virkesaffären elektroniskt på nätet.

Våra partnerkunder får prisjusteringsförmånen automatiskt.

- Vi sköter prisjusteringen och betalar den eventuella gottgörelsen. Om du ännu inte är vår partner gör du klokt i att fråga din skogskundansvariga om det kostnadsfria partnerskapsavtalet. Våra partner har också tillgång till andra förmåner som har ett värde i pengar, tipsar Taimioja.