Viktigt meddelande om coronaviruset till våra kunder

03/20/2020 07:15:01

För oss på UPM är kundernas och våra anställdas hälsa och säkerhet av största vikt för oss och vi gör allt för att förhindra att coronaviruset sprids. UPM följer de lokala myndigheternas anvisningar. Bolaget har dessutom egna anvisningar vars syfte är att skydda kunderna och personalen. Under dessa exceptionella förhållanden är det viktigt att vi alla tänker på vår egen och andras hälsa.

Beträffande virkesanskaffning, drivning och skogsvårdstjänster är vår verksamhet oförändrad, men vi undviker möten ansikte mot ansikte. Det går utmärkt att sköta ärenden med oss via våra elektroniska kanaler. Möten ansikte mot ansikte kommer vi alltid överens om efter noggrant övervägande med vår skogskundansvariga per telefon eller elektroniskt. Kunder som hör till riskgruppen träffar vi inte ansikte mot ansikte. Dörrarna till våra kontor är stängda och vi träffar kunder endast om mötet har överenskommits på förhand. Alla evenemang som enligt planerna skulle ordnas under våren och försommaren har ställts in eller flyttats fram till en senare tidpunkt

Du kan göra virkesaffärer med oss och sköta skogsärenden elektroniskt på det sätt du önskar www.upmmetsa.fi/sv/kontakta-oss. Vår personal hjälper dig gärna med allt du funderar över. Nu är det en utmärkt tidpunkt att ta i bruk vår webbtjänst om du ännu inte har gjort det.

Samma anvisningar gäller också eventuella besök på drivningstrakter. När du besöker en drivningstrakt ska du komma ihåg att meddela besöket på förhand genom att ringa numret på skylten. Det är viktigt att hålla tillräckligt avstånd till personerna som arbetar i skogen och det är förbjudet att gå in i maskinernas eller fordonens förarhytter.

Trots de ovanliga förhållandena betjänar vi våra kunder i alla frågor som gäller skogstjänster och virkeshandel. Du får gärna kontakta oss via våra elektroniska kanaler eller per telefon! Vi ber om förståelse i denna exceptionella situation. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.