Delta i våra virtuella kundevenemang – partnerevenemangen under resten av året ordnas på nätet eller nästa år

06/24/2020 10:26:01

Våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet är alltid av största vikt för oss. I den rådande coronavirussituationen måste vi därför planera även våra kund- och partnerevenemang mycket noggrant för att inte äventyra någons hälsa.

Kundmöten och -evenemang, till exempel olika slags kulturevenemang, ordnas i år på nätet i den omfattning det är möjligt. En del av evenemangen och seminarieresorna har helt och hållet flyttats till 2021.

Planen var också att fira den 40-åriga plantskolan i Jorois i sommar, men med anledning av den rådande situationen har vi beslutat att göra det först nästa år, dvs. plantskolan firar vi i juli 2021.

Vi ger mer information om de virtuella evenemangen under resten av året och om evenemangen nästa år så fort som möjligt. Följ annonseringen i våra nyhetsbrev och på vår webbplats.

Trots de ovanliga förhållandena betjänar vi våra kunder i alla frågor som gäller skogsvård, skötsel av skogsegendom och virkeshandel. Du får gärna kontakta oss via våra elektroniska kanaler eller per telefon.

Vår kundservice betjänar dig via telefon, e-post och chatt från måndag till fredag 8–18 och lördagar 9–14.
 
Telefon 0204 16 5100
E-post palvelukeskus@upm.com
Chatt www.upmmetsa.fi

Eventuella ändringar i öppettiderna meddelas på adressen upmskog.fi.

Du kan sköta dina skogsärenden smidigt även i webbtjänsten UPM Skog
https://www.upmmetsa.fi/sv/webbtjanst