UPM:s franchisingkedja utökas med fyra nya skogsvårdsföretag

01/31/2019 13:15:29

Franchisingkedjan som säljer och genomför skogsvårdstjänster inom UPM virkesanskaffning och skogsbruk utvidgas. Kedjan kompletteras med fyra nya företag: KT Metsä Oy i Tammerfors, Arvohonka Oy i Viitasaari, Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy i Jyväskylä och Esa Kuronen Oy i S:t Michel.

Franchisingföretagskedjan grundades för ett år sedan i Södra Finlands område med målet att effektivera försäljningen och genomförandet av skogsvårdstjänster i Finland. Kedjan som verkar under varumärket UPM Skog utgör en ny servicekanal för skogsägarna som på detta sätt kan skaffa skogsvårdstjänster av hög kvalitet.

”Vi vill utveckla företagsverksamheten i skogsvårdsbranschen och verksamhetens kvalitet. I Finland finns det mycket oskötta skogar som behöver sakkunnig skötsel för att växa bättre och för att vara effektiva kolsänkor även i framtiden. Med tanke på skogarnas tillväxt och skick är det viktigt att skogsvårdsåtgärder utförs i rätt tid. Affärsverksamhetsmodellen som vi har utvecklat är till nytta för såväl skogsägarna, företagaren som UPM”, berättar direktören för franchisingaffärsverksamheten, Jorma Saarimaa.

De 15 skogsarbetarna som UPM Silvesta Oy har i dessa område övergår i de nya företagens tjänst och de gällande underleverantörsavtalen överförs till företagarna. UPM Silvestas verksamhet fortsätter som tidigare i de områden där det inte finns franchisingföretagare.

”Kunderna kan lita på att ett företag som verkar under varumärket UPM Skog alltid tillhandahåller service av högsta kvalitet. Lokal kännedom i kombination med ett stort företags stöd och varumärke ger företagen i kedjan ännu bättre förutsättningar att öka sin affärsverksamhet och hjälpa skogsägarna att öka avkastningen från sin skogsegendom”, säger Saarimaa.

Mer information ges av:
Jorma Saarimaa, direktör för franchisingaffärsverksamheten, UPM Skog, tfn 0400 254 084
Jukka Kniivilä, verkställande direktör, KT Metsä Oy, tfn 050 570 4978
Matti Jämsén, verkställande direktör, Arvohonka Oy, tfn 045 633 9798
Eero-Tapani Kärkkäinen, verkställande direktör, Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy, tfn 044 357 3041
Esa Kuronen, verkställande direktör, Esa Kuronen Oy, tfn 044 591 0367

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer