UPM öppnar nya skogsservicekontor i Norra Österbotten och Kajanaland

01/15/2019 09:55:08

På hösten 2018 inledde UPM Skog den redan länge planerade utvidgningen av virkesanskaffningen i Finland i syfte att öka anskaffningen av inhemskt virke och säkerställa virkesförsörjningen till UPM:s fabriker.

”Vi vill i allt högre grad köpa virke av finländska skogsägare. Under de senaste åren har UPM gjort betydande investeringar i anläggningar som använder virke i Finland. Genom att utvidga vår virkesanskaffning kan vi skaffa det extra virke som behövs i första hand av finländska skogsägare”, säger direktör Sauli Brander vid UPM Skog.

I Södra Finland har antalet skogskundansvariga utökats och hela organisationen har utvecklats för att ännu bättre än tidigare tillgodose de aktuella behoven. Samtidigt har utvidgningen av virkesanskaffningen i enskilda skogar i Norra Österbotten och Kajanaland planerats ända från förra vintern. För att betjäna dessa kunder öppnas skogsservicekontor i Kajana, Uleåborg, Ristijärvi, Suomussalmi och Kuhmo. Flera nya skogskundansvariga har också utsetts för det utvidgade området.

”Under de senaste åren har UPM satsat kraftigt på elektroniska tjänster, till exempel den elektroniska skogsbruksplanen och elektronisk virkeshandel, för att skogsägarna ska kunna sköta sina ärenden så smidigt som möjligt. Vi vill dock att kunderna alltid ska ha möjlighet även till personlig betjäning. Våra skogskundansvariga i Kajanaland och Norra Österbotten hjälper och betjänar personligen skogsägarna som finns i dessa områden”, säger Jukka Pekka Klemetti, chef för UPM Skogs norra enhet.

Mer information ges av:
Direktör Sauli Brander, UPM Skog, tfn 040 567 4155
Chefen för norra enheten Jukka-Pekka Klemetti, UPM Skog, tfn 040 778 9786

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vad, varför och för vem? En presentation av UPM Skogs elektroniska tjänster
Artikel | 2 min

Vad, varför och för vem? En presentation av UPM Skogs elektroniska tjänster

Läs mer
Den elektroniska signaturen gör virkesaffären smidigare
Artikel | 1 min

Den elektroniska signaturen gör virkesaffären smidigare

Läs mer