UPM Forest Life gör en ny, virtuell skogsupplevelse tillgänglig

09/30/2019 11:07:07

Via UPM:s nya Forest Life kan vem som helst på ett unikt sätt göra sig förtrogen med de finländska skogarna och skogens många värden. Verket, som utnyttjar ny teknologi, tar användarna med ut i skogen och berättar samtidigt om hur skogarna i praktiken används och sköts på ett hållbart sätt.

Skogar som sköts på ett hållbart sätt är vår framtid. De upprätthåller naturens mångfald och binder kol. Dessutom försörjer sig hundratusentals finländare på skogarna och virke från hållbart skötta skogar ersätter produkter som tillverkats av fossila råvaror. UPM Forest Life tar besökarna med på en virtuell skogsutfärd som ger dem information såväl om skogarnas mångfald som om modern skogsvård i Finland.

Verket är en mångsidig presentation av den finländska skogsmiljön: användaren kan göra sig förtrogen med skogarna och med hundratals olika växt- och djurarter, lära sig mer om skogarnas betydelse i arbetet för att tygla klimatförändringen samt se hur skogsvårdsexperterna i praktiken sköter skogarna allt från plantering till drivning.

”UPM Forest Life gör skogsupplevelsen åtkomlig för alla. På global nivå är det finländska skogsbruket ett ypperligt exempel på hur skogarna kan odlas och användas på ett hållbart sätt. Virkestillgångarna i våra skogar har ökat enormt under de senaste 50 åren. Samtidigt har teknologin och naturen börjat beaktas i betydligt större omfattning i anslutning till alla åtgärder inom skogsbruket. Vi vill att alla som har tillgång till dator eller en mobil apparat ska kunna lära sig mer om de finländska skogarna och ansvarsfullt skogsbruk”, säger direktören för UPM Skog, Sauli Brander.

UPM Forest Life är tillgänglig på finska på adressen upmforestlife.com/fi. Användaren kan också välja engelska som språk. Webbplatsen fungerar bäst med följande webbläsare: Edge, Chrome och Safari.

 

Mer information:

Sami Oksa, direktör för intressentgruppsrelationer, UPM Skog, tfn 040 560 3474

Skogens mångfald ger glädje och nytta
Artikel | 6 min

Skogens mångfald ger glädje och nytta

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Naturen skyddas i ekonomiskogar
Blogg | 4 min

Naturen skyddas i ekonomiskogar

Läs mer