Sjätteklassare lär sig mer om hållbar användning av ekonomiskogar

08/22/2019 06:42:15

UPM ordnar skogsexkursioner för sjätteklassare på fem fabriksorter under augusti och september. Målet med exkursionerna är att ge eleverna en positiv skogsupplevelse och information om hållbar användning av skogen.

På exkursionerna, som går under namnet Ekonomiskog – utveckling och hållbar användning, får eleverna lära sig mer bland annat om ekonomi- och rekreationsanvändning av skogar, viltvård och produkter som tillverkas av trä. 28 skolor deltar i exkursionerna och antalet elever och lärare väntas sammanlagt uppgå till cirka 1 200.

Exkursionerna ordnas i Jämsä, Kouvola, Villmanstrand, Jakobstad och Raumo i samarbete med Finska Forstföreningen och 4H-förbundet. ”Skogsexkursionerna är upplevelserika erfarenheter som stöder elevernas inlärning och förståelse för skogsnaturen”, säger Inka Musta, miljöchef vid UPM Virkesanskaffning och skogsbruk. ”Skogarna och produkter som härstammar från trä hör till allas vardag och vi arbetar för att skogar och trä ska få högre status som förnybar råvara.

UPM har ordnat motsvarande skogsexkursioner 2017 och 2018. Eleverna har tyckt särskilt mycket om att plantera plantor, lyssna på berättelser om viltvård och grilla korv över öppen eld. För många elever har en skoldag i skogen varit uppiggande som omväxling och för en del har detta till och med varit den första upplevelsen av en skogsutfärd.

Enligt Suvi Pessala, expert inom kommunikation till ungdomar vid Finska Forstföreningen, stöder innehållet i skogsexkursionerna innehållet i omgivningslära enligt läroplanerna: hållbar användning av naturresurser, nyttoanvändning av skogar, naturens mångfald samt klimatförändringen och hur den kan tyglas. ”Dessa frågor diskuteras i de flesta skolor på sjätte klassen. I år betonas klimatförändringen ännu kraftigare i innehållet. På exkursionerna börjar vi med grundläggande frågor: Hur binder träden kolet som finns i atmosfärens koldioxid i assimilationen? Tillsammans med eleverna söker vi både kolförråd och kolkällor i skogen.”

Skogsexkursionerna hör till UPM:s program Biofore Share and Care. Programmet omfattar projekt som är viktiga med tanke på bolagets affärsverksamhet och mål för en ansvarsfull verksamhet. Programmet består av delavsnitten Läsning & inlärning, Lokal bindning, Ansvarsfull vattenförbrukning och Påskyndande av bioinnovationer.

 

Mer information ges av:

Inka Musta, UPM Virkesanskaffning och skogsbruk, miljöchef, tfn 040 634 9900
Suvi Pessala, Finska Forstföreningen rf, expert inom kommunikation till ungdomar, tfn 045 657 5442

 

FSC®-certifiering – frågor och svar
Artikel | 3 min

FSC®-certifiering – frågor och svar

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Alltid tid för skogsägaren
Blogg | 1 min

Alltid tid för skogsägaren

Läs mer