Kuudesluokkalaiset tutustuvat talousmetsien kestävään käyttöön

08/19/2019 08:02:25

UPM järjestää elo-syyskuun aikana kuudesluokkalaisille metsäretkiä viidellä tehdaspaikkakunnalla. Metsäretkien tavoitteena on antaa koululaisille myönteinen metsäkokemus ja tarjota tietoa metsien kestävästä käytöstä.

Talousmetsä – kehitys ja kestävä käyttö -nimisillä retkillä tutustutaan muun muassa metsien talous- ja virkistyskäyttöön, riistanhoitoon sekä puusta saataviin tuotteisiin. Retkille osallistuu 28 koulua, ja niille odotetaan yhteensä noin 1200 oppilasta ja opettajaa.

Retket järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-liiton kanssa Jämsässä, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla. ”Metsäretket ovat koululaisille elämyksellisiä kokemuksia, jotka tukevat lasten oppimista ja ymmärrystä metsäluonnosta”, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden ympäristöpäällikkö Inka Musta. ”Metsät ja puusta saatavat tuotteet kuuluvat jokapäiväiseen arkeemme, ja haluamme lisätä metsien ja puun arvostusta uusiutuvana raaka-aineena”.

UPM on järjestänyt vastaavia metsäretkiä 2017 ja 2018. Oppilaat ovat pitäneet erityisesti taimien istuttamisesta, riistanhoitoon liittyvistä tarinoista sekä makkaranpaistosta nuotiolla. Monelle oppilaalle koulupäivä metsässä on ollut virkistävää vaihtelua, ja joillekin jopa ensimmäinen metsäretkikokemus.

Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän asiantuntijan Suvi Pessalan mukaan metsäretkien sisältö tukee koulujen opetussuunnitelmien ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen. ”Näitä asioita käsitellään useimmissa kouluissa kuudennella luokalla. Tänä vuonna on retkien sisältöön tuotu yhä vahvemmin myös ilmastonmuutos. Oppilaiden kanssa lähdetään liikkeelle perusasioista: Miten puut sitovat ilmakehän hiilidioksidissa olevaa hiiltä yhteyttäessään? Oppilaiden kanssa etsitään metsästä niin hiilivarastoja kuin hiililähteitäkin.”

Metsäretket ovat osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

 

Lisätietoja antavat:

Inka Musta, UPM Puunhankinta ja metsätalous, ympäristöpäällikkö, puh. 040 634 9900
Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys ry, nuorisoviestinnän asiantuntija, puh. 045 657 5442

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää
Metsäverotus: Vinkit metsäveroilmoituksen täyttämiseen
Artikkeli | 3 min

Metsäverotus: Vinkit metsäveroilmoituksen täyttämiseen

Lue lisää
Metsäenergian myynti voi helpottaa energiakriisiä
Artikkeli | 4 min

Metsäenergian myynti voi helpottaa energiakriisiä

Lue lisää