UPMSkog

Roberts råd till skogsägarna: ”Gör en rundvandring i skogen varje år”

08/14/2019 10:28:10

Skogskundandsvariga Robert Lindqvist uppmanar skogsägarna att kontrollera skogens tillstånd regelbundet. På fritiden sysslar Robert med jakt och viltvård. Han är också aktiv i olika föreningar. Robert svarar gärna på frågor om virkeshandel och skogsskötsel i Karleby, Kronoby (Nedervetil) och Larsmo.

Vem är du?

Jag är Robert Lindqvist från Purmo, där jag också bor. Jag är gift och har två barn.

Hur blev du skogskundansvarig?

Jag blev färdig skogsarbetsledare 1985. Jag har skött drivning, fjärrtransport, skogsservice och skogsvårdsarbeten. Nu är jag skogskundansvarig för tredje gången. Jag arbetar som skogskundandsvarig på UPM Skogs skogsservicekontor i Karleby. Mitt område är Karleby (söder om Perho å), Kronoby (Nedervetil) och Larsmo.

Vad betyder skogen för dig?

Jag har varit intresserad av natur alltsedan barndomen. Naturupplevelserna i skogen ger mycket: man får andas frisk luft och lyssna på fåglarna. Det är ett privilegium att få arbeta i skogen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Min typiska arbetsdag startar oftast på kontoret med all slags byråkrati. Sedan besöker jag kunder hemma hos dem eller i skogen. Jag ger råd och hjälp angående skötsel av skog allt från plantskogsskötsel till förnyelseavverkning.

Äger du själv skog?

Min fru äger skog och jag sköter den.

Vad är ditt motto?

Var ärlig.

Vad är ditt bästa minne från skogen?

Ett av de bästa minnena är när jag var med min pappa på stövarjakt i början av december på 1980-talet. Det fanns lite nysnö på marken, solen gick upp som bäst. Plötsligt fick Pricken upp en hare under en gran och det blev vals i skogen.

Vad gör du på din fritid?

Jag sysslar med jakt och viltvård, främst jakt med tax efter rådjur och vitsvanshjort. Jag är också aktiv i många föreningar, allt som har anknytning till naturen och arbetet samt folkhälsan.

Vilka är dina skogsvårdstips?

Gör ett besök i skogen varje vår och kontrollera vad som behöver göras. Skaffa en skogsbruksplan om det behövs, det underlättar. Ring din skogskundandsvariga om det är något som du behöver råd och hjälp med. Vi hjälper gärna till!

Ta kontakt!

Robert Lindqvist

tfn 0400 269 879

robert.lindqvist@upm.com

 

UPM Skog Karleby skogsservicekontor

Gustav Adolfsgatan 1

67100 Karleby

 

Sök kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

 

 

Läs fler presentationer av skogskundansvariga

Christoffer älskar skogen: ” I skogen får själen ro”
Aktuellt | 01/30/2019 10:34:37 | 2 min

Christoffer älskar skogen: ” I skogen får själen ro”

Läs mer