UPM utvidgar sin virkesanskaffning i Finland

10/29/2018 10:42:17

UPM Virkesanskaffning och skogsbruk utvidgar virkesanskaffningen i Finland. Till följd av de investeringar som UPM gjort har behovet av virke ökat med över två miljoner kubikmeter. Avsikten är att den tilläggsmängd som behövs skaffas i Finland.

”Det är mycket viktigt för oss att köpa virke av finländska skogsägare och detta vill vi satsa på även i fortsättningen. Under de senaste åren har UPM gjort betydande investeringar i anläggningar som använder virke i Finland. Med denna satsning stärker vi anskaffningen av virke av finländska skogsägare”, säger Sauli Brander, direktör för UPM Virkesanskaffning och skogsbruk.

Utvidgningen av virkesanskaffningen effektiverar verksamheten i södra och mellersta Finland som är vårt nuvarande kärnområde. Därtill utvidgas virkesanskaffningen även norr om det nuvarande området. Detta leder till att antalet virkesköpare ökar då vi satsar ännu mer på virkeshandel med privata skogsägare i hela anskaffningsområdet.

Mer information:

direktör Sauli Brander, UPM Virkesanskaffning och skogsbruk, tfn  040 567 4155

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta
Blogg | 3 min

Varför sjunker virkespriset? – Tre hårda fakta

Läs mer
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering
Artikel | 2 min

Virkeshandeln grundar sig på förtroende – stocktabellerna ökar genomskinligheten vid aptering

Läs mer