UPM utvidgar sin virkesanskaffning i Finland

10/29/2018 10:42:17

UPM Virkesanskaffning och skogsbruk utvidgar virkesanskaffningen i Finland. Till följd av de investeringar som UPM gjort har behovet av virke ökat med över två miljoner kubikmeter. Avsikten är att den tilläggsmängd som behövs skaffas i Finland.

”Det är mycket viktigt för oss att köpa virke av finländska skogsägare och detta vill vi satsa på även i fortsättningen. Under de senaste åren har UPM gjort betydande investeringar i anläggningar som använder virke i Finland. Med denna satsning stärker vi anskaffningen av virke av finländska skogsägare”, säger Sauli Brander, direktör för UPM Virkesanskaffning och skogsbruk.

Utvidgningen av virkesanskaffningen effektiverar verksamheten i södra och mellersta Finland som är vårt nuvarande kärnområde. Därtill utvidgas virkesanskaffningen även norr om det nuvarande området. Detta leder till att antalet virkesköpare ökar då vi satsar ännu mer på virkeshandel med privata skogsägare i hela anskaffningsområdet.

Mer information:

direktör Sauli Brander, UPM Virkesanskaffning och skogsbruk, tfn  040 567 4155

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer