Den nya plantprodukten, UPM Pikkolo Tall, underlättar transport och plantering

05/21/2018 13:43:12

en nya plantprodukten från UPM:s plantskola i Jorois, UPM Pikkolo Tall, är ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ för skogsförnyelse. Den småväxta, 7−12 cm stora plantan är lätt att plantera och transportera, eftersom planteraren samtidigt kan transportera en stor mängd plantor. Den aktiva roten är stor i förhållande till plantans storlek, vilket enligt undersökningar garanterar en god tillväxtstart på naturliga växtplatser för tall. Pikkolo Tall kan beställas av UPM:s skogsägarkunder för leverans under hösten 2019.

Plantskolan i Jorois grundades 1980 och har i nästan 40 år odlat fram nya trädgenerationer för de finländska skogarna. Huvudprodukten är fortfarande gran, men dessutom odlas tall, vårtbjörk och små mängder ek på plantskolan. Frön och plantor levereras både till UPM:s egna och till privata skogsägares skogar. Det förädlade frömaterialet produceras på fröodlingar på olika håll i Finland. 

Produktutvecklingen har utgjort en viktig del av Jorois plantskolas verksamhet ända sedan starten. De nyaste produkterna är Pikkolo Tall, planta av småbjörk samt Finland 100-eken. Plantskolans produktion har utökats runt millennieskiftet och under de senaste åren har man byggt nya växthus, förnyat plantskolans infrastruktur samt ökat automationen. 

”UPM:s plantskolor i Finland och i Uruguay producerar årligen 50 miljoner plantor. Plantskolan i Jorois sysselsätter omkring 40 personer och är den enda plantskolan i Finland som ägs av skogsindustrin. UPM erbjuder skogsägarna en helhetsbetonad skogsförnyelsetjänst från avverkning till markberedning, plantor och plantering”, säger chefen för UPM Jorois plantskola Anne Immonen