UPM och FSC® ingår ett internationellt partnerskapsavtal

05/16/2017 21:00:00

UPM och Forest Stewardship Council® (FSC) har ingått ett internationellt strategiskt partnerskapsavtal med syfte att främja FSC:s marknadsställning med metoder som betjänar skogsägarna samt att öka utbudet av FSC-certifierat virke. Avtalet undertecknades på FSC:s internationella medlemsmöte i Högfors den 16 maj 2017.

UPM har i flera år aktivt samarbetat med FSC både i Finland och internationellt. Bolaget har varit med och utvecklat FSC-certifieringen för att göra den bättre lämpad för strukturen med privata skogsägare i Finland. Genom det strategiska partnerskapet kommer utvecklingsarbetet att fortsätta.

”Partnerskapsavtalet förstärker vårt samarbete med UPM. Starka relationer med ansvarsfulla föregångare inom pappers- och skogsindustrin är viktiga, eftersom vi tillsammans kan främja FSC-certifieringen globalt. Vi har en gemensam syn på FSC:s betydelse för alla aktörer i värdekedjan, från skogsägare till konsumenter. UPM och FSC är också överens om vikten av ansvarsfull skogsvård och virkesanvändning inom bioekonomin”, konstaterar FSC:s generalsekreterare Kim Carstensen.

”Intresset för bolagets miljöprestanda och verksamhetens hållbarhet bland UPM:s kunder ökar. Certifikat från tredje part ger dem användbar information om ansvarsfullheten av UPM:s produkter”, säger direktören för affärsområdet UPM Biorefining Heikki Vappula.

”Ett internationellt partnerskap är en naturlig fortsättning på UPM:s Biofore-strategi och vårt samarbete med FSC. FSC-certifiering är ett utmärkt sätt att främja ett ansvarsfullt skogsbruk. Vårt gemensamma mål är att utöka skogarnas FSC-certifiering samt att utveckla UPM:s skogsbruk och gruppcertifieringslösningar för att betjäna de småskaliga skogsägarna i Finland”, fortsätter Vappula.

UPM bildade ett FSC-gruppcertifikat (FSC C 109750) år 2012 för att främja certifieringen av de finländska skogarna. Fram till slutet av 2016 hade man anslutit cirka 300 000 hektar privat skog till certifikatet.

Mer information ges av:
Sauli Brander, UPM, skogsdirektör, tfn 040 567 4155
Anniina Kostilainen, FSC Finland, generalsekreterare, tfn 045 801 4333