Förvaltningen av UPM:s PEFC-skogscertifieringsgrupp förändras – inga ändringar för skogsägarna

02/12/2018 10:43:09

UPM slutar med den helt självständiga verksamheten av sin PECF-skogscertifieringsgrupp. I fortsättningen kommer Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS) att ta hand om de praktiska certifieringsåtgärderna och auditeringarna även på fastigheter som ägs av medlemmarna i UPM Skogs certifieringsgrupp.

Vi grundade vår egen PEFC™-certifieringsgrupp för våra partnerkunder år 2014. Gruppen har nu totalt 3 300 skogsägarmedlemmar.

Merparten av PEFC-skogscertifieringen i Finland sköts som regional gruppcertifiering som administreras av Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS). Dess grundande medlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Skogsindustrin rf och Finlands Sågindustri rf.

I fortsättningen kommer även UPM Skogs PEFC-certifieringsgrupp att förvaltas av FHS.

– Vi har bestämt oss för att sluta med den helt självständiga verksamheten av vår certifieringsgrupp. Framöver kommer FHS att ta hand om de praktiska certifieringsåtgärderna och auditeringarna för gruppen. Vi representerar fortfarande skogsägarna och förser FHS med de nödvändiga uppgifterna. Vad gäller skogsägarna fortsätter verksamheten som förut och den är fortfarande kostnadsfri för våra kunder som har anslutit och ansluter sig i gruppen, berättar virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen.

Alla medlemmar i certifieringsgruppen har skickats ett brev om ämnet. Om skogsägaren inte vill fortsätta i certifieringsgruppen, kan man meddela detta skriftligt före den 31 maj 2018 till UPM Skog kundservice palvelukeskus@upm.com eller UPM Skog kundservice, PB 85, 33101 Tammerfors.

Vid den förra PEFC-auditeringen i november 2017 fick vi utmärkta resultat. Gruppen fick endast en ringa avvikelse gällande bevarandet av särarten hos värdefulla livsmiljöer.

 

 

 

Läs även om vår FSC-gruppcertifiering

UPM FSC® -gruppcertifiering
Kollektion

UPM FSC® -gruppcertifiering

Läs mer