Förtroendet för skogsbranschen ökar, uppger en opinionsundersökning

02/21/2016 22:00:00

Enligt den senaste opinionsundersökningen om skog och träd anser finländarna att skogarna i vårt land sköts bra. Man litar på skogsexperternas kunnande i skogsförvaltningen.

​I opinionsundersökningen om skog och träd, som Finska Forstföreningen låtit göra, utreddes medborgarnas åsikter om skogsbranschen. Senaste gången undersökningen gjordes var 2012, och jämfört med då har förtroendet för skogsbranschen fortsatt att öka. 

88 procent av dem som svarade i undersökningen tycker att skogsförvaltningens nivå är väldigt bra eller relativt bra. Det ekonomiska bruket av skog anses vara viktigare än till exempel skogens miljövärde eller roll i kolbindningen. De som svarat vet att Finlands skogar växer mer än vad som avverkas. Majoriteten av dem som svarat anser att skogsindustrin är den viktigaste basen och motorn i finländarnas välfärd.

I frågor som gäller skogsförvaltning litar man i första hand på skogsexperter och i andra hand på skogsforskare som informationskälla.

Mer information (på finska) finns på Forstföreningens hemsida »