UPMSkog
  • Telia-identifiering
 

Registrera dig i tjänsten UPM Skog

 
Fas 4/4
Bekräfta registreringen med dina bankkoder

 

Välj sedan via vilken bank du vill identifiera dig.
Därefter är registreringen klar.