UPM Skogsväg

UPM Skogsväg hjälper dig att säkra skogsbrukets lönsamhet i framtiden. Vi planerar och genomför vägarbetet och underlättar både besöken och verksamheten i din fastighet.

UPM Skogsväg – håll virket i rörelse

UPM Skogsväg är en ny eller ombyggd väg som anpassas enligt de nuvarande behoven i ditt skogsbruk. Den ger din fastighet tillgång till ett fungerande vägnät.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Ditt skogsbruk är mer lönsamt

UPM Skogsväg är en investering långt in i framtiden. Goda skogsvägar kan förbättra förutsättningarna för ditt skogsbruk. Du får bättre pris för ditt virke när stämplingsposten har goda vägförbindelser tack vare kortare virkestransport från skogen till lagret och förbättrade avverkningsförhållanden. God tillgänglighet ökar också värdet på skogsfastigheten.

Minskad kostnad för skogsskötsel

Förbättrade vägförbindelser underlättar skogsvårdsarbeten. Därmed sänks också kostnaden för skogsvårdsarbeten. En skogsväg gör det möjligt att transportera och underhålla skogsvårdsutrustning nära skogsarbetsplatsen.

Skogen är lättare att nå för rekreation

Skogsvägen främjar rekreation i din skog eftersom det längs skogsvägen är lättare att nå terrängen för bärplockning och vandring. Det är ett nöje att använda en bra skogsväg.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Förutom planering och anläggning av skogsvägen anhåller vi om eventuell finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en verkställighetsrapport efter förstudiearbetet. Om Kemera-stödet beviljas får du det direkt in på ditt konto.

Vad ingår i UPM Skogsväg?

 • Avtal om planering av skogsväg med skogsvårdsavtal
 • Terrängplanering
 • Bedömning av miljökonsekvenserna
 • Byggnadsplan för vägen
 • Kostnadskalkyl

 • Eventuella ansökningar om tillstånd

 • Utredning och ansökan om behörighet till finansiering av hållbart skogsbruk, d.v.s. Kemera-stöd
 • Upprättande av skogsväg med arbetstjänstavtal
 • Myndighetsanmälningar
 • Materialanskaffning
 • Byggnad och förbättring av vägen
 • Slutgranskning
 • Överlåtelse av väg till kund
 • Uppdatering av väg i en eventuell UPM Skogsbruksplan

Tjänstens användningsändamål

Koppling av skogsbruket till det fungerande vägnätet

Tidpunkt

Då marken inte är frusen

Pris

Från fall till fall på basis av planering och genomförande. Kostnadskalkyl görs innan projektet inleds.

Fråga mer
En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer