UPM Skogsväg

UPM Skogsväg hjälper dig att säkra skogsbrukets lönsamhet i framtiden. Vi planerar och genomför vägarbetet och underlättar både besöken och verksamheten i din fastighet.

UPM Skogsväg – håll virket i rörelse

UPM Skogsväg är en ny eller ombyggd väg som anpassas enligt de nuvarande behoven i ditt skogsbruk. Den ger din fastighet tillgång till ett fungerande vägnät.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Ditt skogsbruk är mer lönsamt

UPM Skogsväg är en investering långt in i framtiden. Goda skogsvägar kan förbättra förutsättningarna för ditt skogsbruk. Du får bättre pris för ditt virke när stämplingsposten har goda vägförbindelser tack vare kortare virkestransport från skogen till lagret och förbättrade avverkningsförhållanden. God tillgänglighet ökar också värdet på skogsfastigheten.

Minskad kostnad för skogsskötsel

Förbättrade vägförbindelser underlättar skogsvårdsarbeten. Därmed sänks också kostnaden för skogsvårdsarbeten. En skogsväg gör det möjligt att transportera och underhålla skogsvårdsutrustning nära skogsarbetsplatsen.

Skogen är lättare att nå för rekreation

Skogsvägen främjar rekreation i din skog eftersom det längs skogsvägen är lättare att nå terrängen för bärplockning och vandring. Det är ett nöje att använda en bra skogsväg.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Förutom planering och anläggning av skogsvägen anhåller vi om eventuell finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en verkställighetsrapport efter förstudiearbetet. Om Kemera-stödet beviljas får du det direkt in på ditt konto.

Vad ingår i UPM Skogsväg?

 • Avtal om planering av skogsväg med skogsvårdsavtal
 • Terrängplanering
 • Bedömning av miljökonsekvenserna
 • Byggnadsplan för vägen
 • Kostnadskalkyl

 • Eventuella ansökningar om tillstånd

 • Utredning och ansökan om behörighet till finansiering av hållbart skogsbruk, d.v.s. Kemera-stöd
 • Upprättande av skogsväg med arbetstjänstavtal
 • Myndighetsanmälningar
 • Materialanskaffning
 • Byggnad och förbättring av vägen
 • Slutgranskning
 • Överlåtelse av väg till kund
 • Uppdatering av väg i en eventuell UPM Skogsbruksplan

Tjänstens användningsändamål

Koppling av skogsbruket till det fungerande vägnätet

Tidpunkt

Då marken inte är frusen

Pris

Från fall till fall på basis av planering och genomförande. Kostnadskalkyl görs innan projektet inleds.

Fråga mer
Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen
Artikel | 4 min

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Läs mer
En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde
Artikel | 1 min

En skogsväg i gott skick ökar ditt skogsbruks värde

Läs mer
Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår
Artikel | 3 min

Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår

Läs mer