UPM Skogsgödsling

Med UPM Skogsgödsling får du enkelt mer avkastning på din skog genom att öka mängden timmer av högre värde och kvalitet. Vi genomför de bästa lösningarna för din skogs hälsa och tillväxt.

UPM Skogsgödsling – mer kvalitet i din skog

Gödsling förkortar beståndets omloppstid och gallringsintervall och förbättrar din skogs hälsa.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du får ytterligare tillväxt i din skötta skog 

Gödslingen tillför näringsämnen i jordmånen för att förbättra trädens tillväxt. Förutom extra kraft att växa på längden ökar beståndet också i grovlek. Genom gödsling får ett välskött bestånd en ytterligare tillväxt på 15–20 kubikmeter per hektar.

Du får ytterligare inkomster från din skog

UPM Skogsgödsling förkortar omloppstiden för din skog tack vare den accelererade tillväxten. Skogsgödsling gör det möjligt att få upp till 15 procents avkastning på investerat kapital. En investering i gödsling ökar också värdet på din skog. Skogsgödsling är en avdragsgill utgift i skogsbruksbeskattningen.

Förbättra din skogs hälsotillstånd

Näringsämnen kan förbättra hälsotillstånden för skog med dålig tillväxt. Barrens hälsa förbättras avsevärt redan påföljande växtperiod. Näringsbalansen återhämtar sig på 2–5 år. Med UPM Skogsgödsling växer din vitaliserade skog ännu snabbare och producerar bättre virkeskvalitet.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Vi undersöker om vitaliseringsgödsling kan få finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en verkställighetsrapport efter förstudiearbetet. Om Kemera-stödet beviljas får du det direkt in på ditt konto.

Vad ingår i UPM Skogsgödsling?

 • Fastställande av figurerna som ska gödslas och utmärkning av gödslingsplanen på kartan
 • Kostnadskalkyl
 • Avtal om gödsling med skogsskötselavtal
 • Näringsanalys av barr och mark*
 • Val av gödslingsmedel
 • Val av spridningsmetod för gödseln
 • Planering och eventuell beredning av gödsellagret
 • Beaktande av miljön
 • Avtal om produkt med skogsskötselavtal
 • I samband med hälsogödsling: ansökan om eventuellt finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd till skogsägaren
 • Genomförande och övervakning av gödselspridningen
 • Uppföljning av spridningens jämnhet enligt UPM:s instruktioner
 • Meddelande om eventuellt Kemera-stöd
 • Uppdatering av gödselinformationen i en eventuell UPM Skogsbruksplan

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

Yngre och äldre gallringsskog

Pris

Skogsgödsling
från 289 €/ha

+ moms 24 %

Begär offert på skogsgödsling
Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen
Artikel | 4 min

Gödsling med helikopter ger ökad avkastning från skogen

Läs mer
Varför lönar det sig att gödsla skogen?
Artikel | 5 min

Varför lönar det sig att gödsla skogen?

Läs mer
Skogsgödsling är en lönsam investering
Artikel | 1 min

Skogsgödsling är en lönsam investering

Läs mer