UPMSkog

UPM Plantskogsskötsel

UPM Plantskogsskötsel styr tillväxten på valda träd, vilket avsevärt försnabbar tillväxten i din skog, minskar dess skötselbehov i framtiden och förbättrar lönsamheten i ditt skogsbruk.

UPM Plantskogsskötsel – låt värdet växa

Värdeskog behöver utrymme för att växa. En investering i plantskogsskötsel säkerställer nödvändigt utrymme för att framtidens värdefulla träd att växa och utvecklas. Din skog utvecklas snabbare till förstagallringsskedet och det är säkrare att du får virkesinkomster från din skog.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

De lämpligaste plantskogsskötselmetoderna för din skog

Vi hjälper dig att välja den mest lämpliga skogsvårdsmetoden för din plantskog för att den ska vara så lönsam som möjligt. Utbudet omfattar både maskinella och manuella metoder för plantskogsskötsel.

Säkerställ den bästa tillväxten för din skog

Plantskogsskötsel garanterar en framgångsrik skogsodling och därigenom en lönsam skogsodlingskedja. En välskött plantskog minskar konkurrensen och risken för skogsskador så att din skog växer sig livskraftig. Träd som växer snabbt på längden och i tjocklek löper mindre risk att skadas av hjortdjur och snö.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Vi undersöker om plantskogsskötseln kan få finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en genomföranderapport efter förstudiearbetet. Stödet betalas in direkt på ditt konto.

Styr din skogstillväxt på ett hållbart sätt

Plantskogsskötsel baserar sig på rekommendationer om god skogsvård som även beaktar skogens mångfald.

Vad ingår i UPM Plantskogsskötsel?

 •  Konstaterande av behov av plantskogsskötsel
 • Val av arbetsmetod efter plantskog
 • Arbetsplan
 • Beaktande av naturobjekten
 • Utredning av behörighet till finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd
 • Kostnadskalkyl
 • Meddelande till skogsägaren om att arbetet inleds
 •  Plantskogsskötsel som genomförs av skogsarbetare eller med maskin i enlighet med planen
 • Kvalitetskontroll av plantskogsskötseln
 • Ansökan om eventuellt Kemera-stöd till skogsägaren
 • Uppdatering av uppgifterna om skogstillgångar i en eventuell UPM Skogsbruksplan
 • Kundenkät

En individuellt utvald behandlingsmetod för plantskogen främjar tillväxten i olika skeden av tidig röjning och plantskogsröjning. Lövträd som hämmar tillväxten röjs undan vid tidig röjning och vid behov kan plantskogen röjas. Senare utförs en plantskogsröjning där trädbeståndet som ska lämnas kvar för tillväxt väljs ut och plantskogen röjs till lämplig odlingstäthet.

 

Gör dig förtrogen med exempelberäkningarna av plantskogsskötsel nedan:

1. Exempelberäkning av tidig röjning av plantskogen (plantbeståndet 1–2 m, Lätt*)

 • Tidig röjning  360 €/ha (+ moms 24 %)
 • Kemerastöd  -160 €/ha (skattepliktig inkomst)
 • Skatteavdrag  -60 €/ha (30 %)

Investering 140 €/ha

2. Exempelberäkning av tidig röjning av plantskogen (plantbeståndet 1–2 m, Normal*)

 • Tidig röjning  500 €/ha (+ moms 24 %)
 • Kemerastöd  -160 €/ha (skattepliktig inkomst)
 • Skatteavdrag  -102 €/ha (30 %)

Investering 238 €/ha

 

3. Exempelberäkning av plantskogsröjning (plantbeståndet 3–7 m, Lätt*)

 • Plantskogsröjning  390 €/ha (+ moms 24 %)
 • Kemerastöd  -230 €/ha (skattepliktig inkomst)
 • Skatteavdrag  -48 €/ha (30 %)

Investering 112 €/ha

*Arbetets svårighetsgrad


 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

Plantskogens olika tillväxtskeden

Pris

Från 360 €/ha

+moms 24 %

Begär offert på plantskogsvård