UPM Skogsvärdering

UPM Skogsvärdering ger en tillförlitlig värdering av din skog när det behövs vid generationsväxling, bouppteckning eller arvsskiften.

UPM Skogsvärdering – tillförlitlig information om det mest värdefulla 

UPM Skogsvärdering är en beräkning av värdet på skogarna i fastigheten. Vi genomför beräkningen med summavärdesmetoden. Summavärdesmetoden räknar samman skogens olika egenbeståndsdelar: värdet på trädbeståndet som står på tillväxt och beståndet som kan avverkas, jordmånens värde och värdet på plantskogar.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du får en tillförlitlig värdering av din skog 

Skogsvärderingen utarbetas av experter på basis av aktuell information om skogstillgångar.

Du får hjälp med att planera generationsväxlingen för fastigheten

Vid en generationsväxling hjälper skogsvärdering att bestämma eventuellt försäljningspris, förutse skattepåföljd och hantera arvsrättsliga frågor.

Du får en uppskattning på trädbeståndet som kan avverkas ovh dess värde

Skogsvärdering ger information om hur generationsväxlingen kan finansieras med intäkter från virkesförsäljning.

Du får ett tydigt och praktiskt informationspaket för försäljning av fastigheten 

Förutom skogarnas värde medföljer kartor över beståndsfigurer och uppgifter om trädbestånd. Bilagorna innehåller även lagfartsbevis för arrendeområdet, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag.

Vad ingår i UPM Skogsvärdering? 

  • Överenskommelse om beställning av skogsvärdering
  • Informationsblad
  • Fastställande av skogens värde med summavärdesmetoden
  • Figurbok över kännetecken på trädbestånd och jordmånsinformation
  • Figurkarta
  • Lagfartsbevis, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag utskrivna ur Fastighetsdatasystemet
  • Värderingsinstrument på skogens värde

En beställning av tjänsten UPM Skogsvärdering förutsätter att skogsbrukets bestånd- och figurinformation har överförts till UPM:s datasystem och är uppdaterade, till exempel på uppdrag av UPM.

 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

För skogens olika ägarskapsarrangemang och fastställande av säkerhetsvärdet

Pris

Från 250 € + 1 €/ha 

+ moms 24 %

Begär offert
Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen
Blogg | 2 min

Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer