UPM Skogsbruksplan

UPM Skogsbruksplan är skogsägarens handbok för lönsam skötsel av din fastighet. Den visar hur din skog ser ut just nu och vilken typ av skötsel och avverkningar som behövs under de kommande åren för nå dina mål.

UPM Skogsbruksplan – från målsättning till åtgärder

UPM Skogsbruksplanen beskriver din skogs trädbestånd och ståndorter, skogsskötsel, rekommenderad avverkning samt ger en prognos om trädbeståndets utveckling.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du får riktlinjer för lönsamt skogsbruk

Ett lönsamt skogsbruk bygger i första hand på intäkter från avverkning. Skogsbruksplanen ger dig beslutsunderlag för att få inkomster på kapitalet som är bundet i det förnyelsemogna trädbeståndet.

Du styr tillväxten mot värdefullt säljbart virke

UPM Skogsbruksplan hjälper dig att avgöra tidpunkten för skogsvårdsarbete och gallringsavverkning, vilket säkrar beståndets produktionsskick och värdetillväxt och en kostnadseffektiv användning av skogens förnyelseinvestering.

Du tar hänsyn till mångsidig användning av skogarna

Åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen baseras på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart nyttjande av skogen. Uppgörandet av skogsbruksplanen omfattar markering i densamma av särskilt viktiga livsmiljöer som observeras eller är kända i samband med planeringen.

Enkel skötsel av dina skogsärenden

Nödvändiga arbeten kan avtalas enkelt och snabbt med hjälp av skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen hjälper dig att nå dina skogsekonomiska mål. Med UPM:s virtuella skogsbruksplan kan du se information om skogstillgångar, nödvändiga vårdåtgärder och rekommenderad avverkning i numerisk form och på en karta.

Vad ingår i UPM Skogsbruksplan?

 • Kartläggning av skogsägarens målsättningar
 • Överenskommelse om beställning av skogsbruksplan
 • Terränginventering
 • Bevarande av värdefulla levnadsmiljöer
 • Information om trädbeståndet och jordmånen i figurer
 • Förslag på avverkning och skogsvårdsarbeten under en tioårsperiod i enlighet med skogsägarens mål
 • Figurkarta
 • Temakarta
 • Planenlig utvecklingsprognos för trädbeståndet under en tioårsperiod
 •  Jämförande utvecklingsprognos och avverkningsförslag enligt största möjliga avverkningsmängd
 • Elektronisk skogsbruksplan
 • Kundenkät
 • Uppdatering av avverknings- och skogsskötseltjänster som genomförs av UPM i den elektroniska skogsbruksplanen

 

Titta på videon

Tidpunkt

För lönsamt skogsägande året runt

Pris

Tjänstens pris består av en grundavgift och en avgift per hektar.

Till exempel en skogsbruksplan för ett skogsbruk om 50 ha 

800 €

+ moms 24 %

Begär även en offert på uppdatering av din UPM Skogsbruksplan.

Fråga mer
Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen
Blogg | 2 min

Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen

Läs mer
Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet
Artikel | 6 min

Skogsbruksplanen bidrar till att bevara produktionsförmågan hos trädbeståndet

Läs mer
En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning
Artikel | 3 min

En välvårdad skog ger ägaren en god avkastning

Läs mer