När?

För skogens olika ägarskapsarrangemang och fastställande av säkerhetsvärdet.

Varför?

UPM Skogsvärdering ger en tillförlitlig värdering av din skog när det behövs vid generationsväxling, bouppteckning eller arvsskiften.

Pris

Från 250 € + 1 €/ha 

+ moms 24 %

Begär offert på skogsvärdering

 

UPM Skogsvärdering – tillförlitlig information om det mest värdefulla 

UPM Skogsvärdering är en beräkning av värdet på skogarna i fastigheten. Vi genomför beräkningen med summavärdesmetoden. Summavärdesmetoden räknar samman skogens olika egenbeståndsdelar: värdet på trädbeståndet som står på tillväxt och beståndet som kan avverkas, jordmånens värde och värdet på plantskogar.

Du får en tillförlitlig värdering av din skog 
Skogsvärderingen utarbetas av experter på basis av aktuell information om skogstillgångar.

Du får hjälp med att planera generationsväxlingen för fastigheten
Vid en generationsväxling hjälper skogsvärdering att bestämma eventuellt försäljningspris, förutse skattepåföljd och hantera arvsrättsliga frågor.

Du får en uppskattning på trädbeståndet som kan avverkas ovh dess värde
Skogsvärdering ger information om hur generationsväxlingen kan finansieras med intäkter från virkesförsäljning.

Du får ett tydigt och praktiskt informationspaket för försäljning av fastigheten 
Förutom skogarnas värde medföljer kartor över beståndsfigurer och uppgifter om trädbestånd. Bilagorna innehåller även lagfartsbevis för arrendeområdet, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag.

 

 

Vad ingår i UPM Skogsvärdering?

 
  • Överenskommelse om beställning av skogsvärdering
  • Informationsblad
  • Fastställande av skogens värde med summavärdesmetoden
  • Figurbok över kännetecken på trädbestånd och jordmånsinformation
  • Figurkarta
  • Lagfartsbevis, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag utskrivna ur Fastighetsdatasystemet
  • Värderingsinstrument på skogens värde

En beställning av tjänsten UPM Skogsvärdering förutsätter att skogsbrukets bestånd- och figurinformation har överförts till UPM:s datasystem och är uppdaterade, till exempel på uppdrag av UPM.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Titta på videon

 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Skogsskattetjänst
Kollektion

UPM Skogsskattetjänst

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer