UPMSkog

Är du redo att bli partner?

Vill du ha långsiktigt och planenligt samarbete för din skogs bästa? Ingå partnerskap med oss!

Kontakta din lokala skogskundansvariga. Men hen kan du diskutera 

  • detaljer och tjänster som ingår i partnerskapet
  • avtalets innehåll och lönsamhet
  • nödvändiga åtgärder för att inleda partnerskapet.

Kom ihåg att UPM Partnerskapsavtalet är avgiftsfritt och gäller tills vidare.

Kontakta din skogskundansvariga.