En handbok i lönsam skogsgödsling

Vi har sammanställt en handbok som ger dig mer information om hur du som skogsägare garanterar bästa möjliga tillväxt i din skog med hjälp av gödsling. På detta sätt säkerställer du också den bästa avkastningen från din skog. Ladda ner den avgiftsfria handboken!

I vår handbok vill vi ge dig pålitlig expertinformation om skogsgödsling, om valet av rätt gödslingsmetod för din skog och om gödslingens inverkan på virkeskvaliteten och miljön. Med hjälp av experttipsen i handboken identifierar du skogsfastighetens gödslingsbehov som ökar avkastningen från din skog och förbättrar skogens kvalitet.

Ladda ner den avgiftsfria gödslingshandboken för att din skog ska må bra!

Ladda ner en avgiftsfri handbok

Fälten med * är obligatoriska.

Jag är kund hos UPM Skog
Jag är ännu inte kund hos UPM Skog. Jag vill ha information om UPM:s förmåner, tjänster och evenemang som passar mig